Jakie rosyjskie przepisy prawne regulują zasady wypełniania rosyjskich zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów ładunków?

Zasady wypełniania rosyjskich zezwoleń (zezwoleń specjalnych) zastały zatwierdzone w Zarządzeniu Ministra Transportu FR nr 302 z 14.10.2015 r.

Zasady te zostały umieszczone w Załączniku nr 8 do ww. Zarządzenia. Aktualizacja tych przepisów weszła w życie 30.04.2018 r.

W ww. przepisach znajdują się wyjaśnienia odnośnie podstawowych zasad wypełniania poszczególnych rubryk i punktów zezwoleń, możliwości wprowadzania uszczegółowienia i poprawek do punktów i terminu oraz miejsca wypełnienia zezwoleń w niektórych bardziej skomplikowanych przypadkach.

Data publikacji 13.09.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм