Czy funkcjonariusz rosyjskiej policji drogowej może zatrzymać zagraniczny środek transportu za przejazd bez dokumentu potwierdzającego czasowy wwóz środka transportu na terytorium Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej?

Zgodnie z rosyjskimi przepisami prawnymi (art. 27.13 kodeksu wykroczeń administracyjnych FR), funkcjonariusz rosyjskiej policji drogowej ma prawo zatrzymać zagraniczny środek transportu, którego kierowca dopuścił się popełnienia wykroczenia administracyjnego związanego z „kierowaniem środkiem transportu przez kierowcę, który nie posiada przy sobie dokumentów rejetracyjnych środka transportu, a w określonych przypadkach dokumentów przewidzianych w ustawodawstwie celnym Unii Celnej z adnotacją organu celnego potwierdzającej czasowy wwóz środka transportu” (art. 12.3 ustęp 1 KoAP FR).

Zatrzymanie stosuje się w charakterze środka zapobiegawczego do czasu usunięcia przyczyny zatrzymania. To znaczy, że środek transportu zostanie zwolniony tylko wtedy, gdy zostanie okazany niezbędny dokument.

Data publikacji 16.08.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?