Przewoźnik dokonuje wwóz na terytorium Unii Celnej ładunku składającego się z kilku innych ładunków. Jest dwóch nadawców i jeden odbiorca. Przewoźnik chciałby w celu ekonomii podczas sporządzania elektronicznej deklaracji tranzytowej wskazać w jednym liście przewozowym CMR obydwu nadawców, co pozwoliłoby na zgłoszenie całości towaru w ramach jednej deklaracji tranzytowej. Czy jest to dopuszczalne przez prawo?

Ustawodawstwo celne Unii Celnej nie przewiduje takiej możliwości.

Zgodnie z pkt 4 Instrukcji o sposobie wypełniania deklaracji tranzytowej (zatwierdzonej przez Komisję Unii Celnej na podstawie Decyzji nr 289 z 18.06.2010 r.) w jednej deklaracji tranzytowej mogą być zgłoszone towary zawierające się w jednej partii towarowej. Za jedną partię towarową uważa się towary przewożone od jednego nadawcy do jednego odbiorcy na podstawie jednego dokumentu transportowego (przewozowego). 

Z tego wynika, że w ww. przypadku każda partia towarowa (pochodząca od jednego nadawcy) powinna być zgłoszona za pomocą odrębnej deklaracji tranzytowej na podstawie odrębnego listu przewozowego CMR.

Data publikacji 30.11.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм