Jeśli przewóz towaru jest wykonywany przez kilka samochodów w postaci towaru rozłożonego na kilka części i jest decyzja wstępna o sklasyfikowaniu towaru, to czy w takim przypadku należy wskazywać w deklaracji tranzytowej części składowe odrębnie na każdy samochod?

Warunki szczególne stosowania procedury celnej tranzytu celnego wobec towaru przemieszczanego przez granicę celną Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej w postaci rozłożonych na kilka części elementów, są określone w Decyzji Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Ekonomicznej nr 138 z 7 listopada 2017 r.

W Decyzji tej jest zapisane, że towar rozłożony na części może być zgłoszony za pomocą złożenia kilku deklaracji tranzytowych odnoszących się do części składowych tego towaru, które zostały wymienione w charakterze tych części składowych we wstępnej decyzji o sklasyfikowaniu towaru ze wskazaniem kodu celnego zgodnego z klasyfikacją kodów celnych stosowanych w handlu zagranicznym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, który jest zgodny z kodem celnym towaru po jego złożeniu do całości, wskazanym w decyzji wstępnej.

Z tego wynika, że posiadanie decyzji wstępnej o sklasyfikowaniu dotyczy tylko towaru w postaci rozłożonego na części. Jednoczenie w każdej deklaracji tranzytowej odnoszącej się do konkretnego pojazdu, powinny być wskazane wszytstkie przewożone w tym pojeździe elementy składowe towaru.

Data publikacji 07.03.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм