Jeśli podczas wykonywania przewozu w ramach procedury celnej tranzytu celnego środek transportu uległ wypadkowi drogowemu ale mógł kontynuować jazdę, to czy przewoźnik ma obowiązek powiadomić o tym zdarzeniu organ celny?

Artykuł 149 ust. 1 kodeksu celnego EAUG przewiduje, że w przypadku awarii, działania okoliczności nadzwyczajnych lub innych okoliczności uniemożliwiających wykonanie przez przewoźnika swoich obowiązków określonych w art. 150 kc EAUG, to przewoźnik ma obowiązek podjęcia wszelkich możliwych działań w celu zabezpieczenia towaru w stanie nienaruszonym, zabezpieczenia środka transportu, niezwłocznego powiadomienia najbliższego organu celnego o tych okolicznościach i przekazania informacji o miejscu, gdzie znajduje się towar oraz przewiezienia towaru lub zorganizowania jego przewozu (w przypadku jeśli jego środek transportu został uszkodzony) do najbliższego organu celnego lub innego miejsca wskazanego przez ten organ celny.

Biorąc pod uwagę niniejsze określenie, dla potrzeb niniejszego artykułu pod awarią należy rozumieć wypadek drogowy, który utrudnia spełnienie przez przewoźnika obowiązku  w ramach procedury tranzytu (art. 150 kc EAUG). Odnoszą się do nich: dostarczenie towaru do miejsca dostawy w wyznaczonym przez organ celny terminie, zgodnie z wyznaczoną trasą, zabezpieczenie nienaruszalności towaru i środków identyfikacji celnej (plomb), niedopuszczenie do operacji ładunkowych z towarem lub zamiany środka transportu wykonującego międzynarodowy przewóz drogowy bez zezwolenia organu celnego.

Z tego wynika, że przewoźnik ma obowiązek poinformowania najbliższego organu celnego o wypadku drogowym tylko w przypadku jeśli na przykład nie nadąży zachować termin tranzytu celnego lub jeśli plomba została naruszona lub trzeba dokonać zamiany środka transportu itd.

Natomiast jeśli w wyniku wypadku drogowego nie ma ryzyka, że obowiązek przewoźnika określony w art. 150 kc EAUG nie zostanie spełniony, to nie ma obowiązku informowania o tym organu celnego.

Data publikacji 31.05.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм