Czy organ celny ma obowiązek zapewnienia cudzoziemcowi tłumacza podczas przeprowadzenia kontroli celnej, jeśli kierowca nie włada językiem rosyjskim?

Nie, nie ma takiego obowiązku.

Sposób przeprowadzenia kontroli celnej jest określony w art. 328 kodeksu celnego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. W Rosji działają również Zalecenia metodyczne w sprawie organizacji i przeprowadzenia kontroli celnej przed zwolnieniem towaru, które zostały zatwierdzone w piśmie Federalnej Służby Celnej Rosji nr 01-11/04772 z 04.02.2016 r. Żaden z ww. dokumentów nie zawiera obowiązku zapewnienia tłumacza osobie lub przedstawicielowi, który nie włada językiem rosyjskim podczas przeprowadzenia kontroli celnej.

Wzór protokołu kontroli celnej zatwierdzony w Decyzji Komisji Celnej UC nr 260 z 20.05.2010 r.  również nie zawiera wskazania do udziału tłumacza.

Zgodnie z ustawodawstwem celnym EAUG jedyną formą kontroli celnej, która zakłada zapewnienie tłumacza osobie, która nie posługuje się językiem rosyjskim, jest kontrola osobista osoby fizycznej.

W związku z powyższym w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa dla przewozów, jak również podczas przeprowadzenia kontroli celnej, zalecamy aby wykorzystywać do wykonywania przewozów międzynarodowych na terytorium Rosji i innych krajów EAUG kierowców, posługujących się językiem rosyjskim.

Data publikacji 26.04.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм