Dostarczyliśmy ładunek z Polski do Rosji. Podczas rozładunku na składzie odbiorcy ładunek uległ częściowemu uszkodzeniu. Odbiorca odmówił przyjęcia uszkodzonego ładunku. Czy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie ładunku w chwili jego rozładunku?

Zgodnie z w Konwencją o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) przewoźnik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie ładunku, które nastąpiło w odcinku czasu między przyjęciem ładunku do przewozu a jego przekazaniem.

Jednocześnie Konwencja CMR przewiduje przypadki, kiedy przewoźnik jest zwolniony z tej odpowiedzialności. Do takich przypadków odnosi się m.in. uszkodzenie ładunku wynikłe podczas jego rozładunku przez odbiorcę lub osoby działające w jego imieniu.

Z tego wynika, że jeśli umowa nie przewiduje obowiązku przewoźnika co do rozładunku ładunku, to przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ładunku podczas rozładunku.

Data publikacji 13.09.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм