Konsulting w sferze przewozów międzynarodowych

  • sprawdzanie wiarygodności i wypłacalności kontrahentów;
  • wsparcie biznesu firm transportowych na terytorium Federacji Rosyjskiej;
  • wyjazdowe seminaria, dotyczące praktycznych zagadnień w zakresie międzynarodowych  przewozów towarów/ładunków;
  • personalne i korporacyjne szkolenia dla kierowców w menedżerów ds. transportowych (na terenie firmy);
  • powiadamianie drogą elektroniczną o zmianach w zakresie ustawodawstwa w sferze międzynarodowych przewozów towarów/ładunków i w zakresie stosowania w/w ustawodawstwa;
  • opracowanie standardowych wzorów umów, zleceń oraz innych dokumentów handlowych, niezbędnych do działalności firmy;
  • zakładanie firm transportowych na terenie Rosji (w tym z TIR);
  • otwieranie w Rosji filii i przedstawicielstw firm zagranicznych;
  • wwóz i rejestracja transportu zagranicznego na terytorium FR;
  • organizowanie uczestnictwa firm transportowych w targach branżowych.