Konsultacijos tarptautinių pervežimų srityje

  • priešingų sutarties šalių mokumo ir patikimumo patikrinimas;
  • transporto kompanijų verslo stebėjimas Rusijos Federacijos teritorijoje;
  • seminarų organizavimas ir vedimas tarptautinių krovinių pervežimų praktiniais klausimais;
  • asmeninių ir korporatyvių praktinių apmokymų vairuotojams ir transporto vadybininkams vykdymas transporto įmonėse;
  • teisinių pasikeitimų tarptautinių krovinių pervežimų srityje ir jų taikymo elektroninis pristatymas;
  • tipinių formų sutarčių, pareiškimų ir kitų verslo dokumentų įmonėje plėtra;
  • transporto bendrovių steigimas atidarymas Rusijoje (įskaitant TIR);
  • užsienio bendrovių filialų ir atstovybių steigimas atidarymas Rusijoje;
  • transporto priemonių įvežimas į Rusijos Federaciją iš kitų salių bei jų registravimas;
  • transporto bendrovių dalyvavimo specializuotose parodose organizavimas.