Warunki uzyskania licencji na wykonywanie przewozów ciężarowych w Hiszpanii zostały skrytykowane przez Sąd Europejski.

Do niedawna hiszpańskie przepisy prawne określały dwa główne warunki uzyskania licencji na wykonywanie przewozów ciężarowych:

– konieczność posiadania co najmniej 3-ch ciężarowych środków transportu;
– pojazdy powinny być nie starsze niż 5-miesięcy.

W lutym br. Sąd Europejski orzekł, że pierwszy z ww. warunków nie jest zgodny z prawem UE i wobec tego warunek ten powinien zostać usunięty, pozwalając na uzyskanie licencji na wykonywanie przewozów ciężarowych w przypadku posiadania jednego środka transportu.

Co dotyczy drugiego warunku, to przeprowadzeniu konsultacji z Komisją Europejską, podjęto decyzję o zachowaniu tego wymogu odnośnie wieku środka transportu, co oznacza, że pojazd powinien być nie starszy niż 5-miesięczny.

Niestety wejście w życie nowego Regulaminu dotyczącego regulacji transportu naziemnego zostało odłożone z różnych powodów, m.in.: orzeczeń sądowych, zmian w rządzie itp. Zniesienie wymogu dotyczącego posiadania minimalnej floty transportowej zostanie wpisane do nowego Regulaminu, który ma wejść w życie w styczniu kolejnego roku.

Tymczasem działanie poprzedniego Regulaminu w świetle decyzji Sądu Europejskiego zostało wstrzymane, co doprowadziło do powstania „białych plam” w regulacjach prawnych. Sąd Najwyższy Walencji niedawno orzekł o udzieleniu licencji wnioskodawcy na uzyskanie licencji na wykonywanie przewozów ciężarowych z jednym środkiem transportu bez dodatkowego określania wymagania co do wieku środka transportu.

Fenadismer (Krajowa Federacja Stowarzyszeń Drogowych Hiszpanii) była pierwszym stowarzyszeniem, które wyraziło swoje zaniepokojenie z powodu niedawnej decyzji Sądu Najwyższego Walencji. Federacja nazwała tę decyzję jako aberracyjną, uważając, że sąd hiszpański nieprawidłowo interpretuje orzeczenie Sądu Europejskiego.

Oprócz tego Fenadismer zażądało aby Ministerstwo Rozwoju wystąpiło do Sądu Najwyższego o odwołanie ww. orzeczenia biorąc pod uwagę pasywność regionalnego rządu Walencji aby później nie dopuścić do wykonania tego orzeczenia, ponieważ „w poważnym stopniu wpływa ono na obecną organizację sektora naziemnych przewozów ciężarowych”.

Jakkolwiek by nie było, to wg słów Dyrektora Generalnego ds. transportu naziemnego, modyfikacja Regulaminu o regulacjach transportu naziemnego dotyczyć będzie tylko warunku o posiadaniu minimalnej floty transportowej, natomiast warunek dotyczący maksymalnego wieku środka –transportu pozostanie niezmienny.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.

Powodzenia na drogach!

Zoya Ilienko
adwokat
1961 Abogados & Economistas
Partner kancelarii prawnej URVEST w Hiszpanii

 

Data publikacji 13.11.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?