W jaki sposób uzyskać odszkodowanie od nadawcy, który przekazał niewiarygodne dane o towarze

Prawie każdemu przewoźnikowi wie, że za przedłożenie niewiarygodnych danych o wadze i wielkości towaru (art. 16.1 ust. 3 kodeksu wykroczeń administracyjnych FR) grozi odpowiedzialność administracyjna, którą obarczają go organy Federalnej Służby Celnej  FR w wysokości kary grzywny od 50 do 100 tysięcy rubli.

Jedną z głównych przyczyn powstania tego rodzaju odpowiedzialności jest wpisanie przez nadawcę ładunku niewiarygodnych danych do listu przewozowego CMR.

Czasami zdarza się, że nadawca przyznaje się do popełnienia błędu i w dobrowolny sposób wypłaca przewoźnikowi odszkodowanie za spowodowanie szkody finansowej. Ale jeśli nadawca nie chce dobrowolnie wypłacić odszkodowanie, to czy przewoźnik ma podstawę prawną aby zażądać od nadawcy ładunku odszkodowania za karę grzywny i spowodowanie innych kosztów związanych z wystąpieniem odpowiedzialności administracyjnej (np. koszty rozładunku-załadunku, przechowania ładunku itp.)?

W niniejszej publikacji postaram się odpowiedzieć na powyższe pytanie wskazując na przepisy prawne i praktykę sądową.

Kara grzywny za przedłożenie niewiarygodnych danych o towarze jest wyznaczana przewoźnikowi niezależnie od tego czy jest winny, ze względu na to, że jest osobą, która bezpośrednio przekazała organowi celnemu niewiarygodne dane o towarze.

Jednakże Sąd Konstytucyjny FR w jednym ze swoich orzeczeń określił, że „prawo majątkowe podmiotu, który został pociągnięty do odpowiedzialności, może zostać przywrócone w postaci złożenia powództwa wobec kontrahenta, którego działania lub zaniechanie działania spowodowało wyznaczenie kary”. Organy celne dość często cytują to stanowisko w decyzjach podejmowanych w sprawach o wykroczenie administracyjne.

Ponieważ relacje między nadawcą a przewoźnikiem powstają podczas wykonywania międzynarodowego drogowego przewozu ładunku, to należy przeanalizować zapisy Konwencji o umowie międzynarodowego drogowego przewozu towarów (CMR) z 19.05.1956 r.

Zgodnie z art. 7 Konwencji CMR nadawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek niewystarczającego i niedokładnego wpisania danych do listu przewozowego.

W związku z art. 11 Konwencji CMR nadawca ma obowiązek przedłożyć do dyspozycji przewoźnika wszelkie niezbędne dokumenty oraz przekazać mu wszelkie dane i informacje w celu wykonania formalności celnych i innych.

Sprawdzenie prawidłowości tych dokumentów jak również tego czy są one kompletne nie należy do obowiązku przewoźnika!

Nadawca ponosi odpowiedzialność przed przewoźnikiem za spowodowanie szkody  powstałej w wyniku braku, niekompletności lub nieprawidłowości tych dokumentów i danych, za wyjątkiem jeśli winę ponosi przewoźnik.

Zgodnie z art. 8 Konwencji CMR przewoźnik nie ma obowiązku sprawdzania wagi czy wielkości towaru!

Konwencja CMR w sposób bardzo szczegółowy określa odpowiedzialność nadawcy za przekazanie przewoźnikowi niewiarygodnych danych o towarze.

W tej sprawie rosyjskie sądy jednakże dopiero w 2017 roku określiły swoje stanowiska z punktu widzenia prawa. Bardziej szczegółowo na ten temat pisaliśmy w opisie ciekawych projektów z 2017 roku.

Uznając priorytet norm Konwencji CMR jako przepisów prawa międzynarodowego, sądy doszły do wniosku, że odszkodowanie za spowodowanie szkód wskutek przekazania przewoźnikowi niewiarygodnych danych o towarze i jego wielkości powinien ponosić nadawca ładunku, jako osoba, która przekazała niewiarygodne dane. Jednocześnie do szkód poniesionych przez przewoźnika sądy zaczęły odnosić zarówno karę grzywny administracyjnej wyznaczoną przez organ celny jak również koszty związane z przeprowadzeniem kontroli celnej.

Z tego wynika, że przewoźnik, który został pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej z art. 16.1 kodeksu wykroczeń administracyjnych FR ma prawo do odzyskania odszkodowania od nadawcy towaru, który przekazał mu niewiarygodne dane o towarze i wielkości towaru.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach oraz na na Konferencji Praktycznej w Kazachstanie 4 kwietnia 2018 r.. i seminarium w Turcji 12 kwietnia 2018 r.  

Powodzenia na drogach!

Maria Markiełowa
Prawnik
Kancelarii Prawnej URVEST

Data publikacji 27.03.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм