Przewozy międzynarodowe do Chin. Nowe możliwości rozwoju Waszego biznesu. Część 2

Образцов3

W nawiązaniu do publikacji z 26 czerwca 2018 r., gdzie mowa była o podpisaniu między Rosją a Chinami nowego porozumienia o międzynarodowych przewozach drogowych i zwiększeniu przewozu ładunków w związku zastosowaniem Karnetów TIR, chciałbym omówić szereg istotnych szczegółów dotyczących przewozów do  Chin.

Podstawowe zasady prowadzenia biznesu

Przewoźnik zagraniczny musi posiadać zezwolenie na międzynarodowy przewóz drogowy w celu przewiezienia towaru do Chin i z powrotem. Zezwolenia są wydawane przede wszystkim na podstawie dwustronnych umów transportowych.

Wg stanu na dzień dzisiejszy Chiny zawały 15 umów (11 dwustronnych i 4 wielostronne) z 12 krajami, które graniczą bezpośrednio z Chinami bądź znajdują się w jednym regionie.

Umowy dwustronne:

Chiny – Kazachstan (26 września 1992 r.)

Chiny – Uzbekistan (13 grudnia 1993 r.)

Chiny – Kirgistan (4 czerwca 1994 r.)

Chiny – Tadżykistan ( 27 sierpnia 2008 r.) (*1)

Chiny – Federacja Rosyjska (18 grudnia 1992 r.)

Chiny – Mongolia (16 czerwca 2011 r.) (*2)

Chiny – Korea Północna (17 czerwca 2008 r.)

Chiny – Pakistan (28 grudnia 1993 r.)

Chiny – Nepal (6 maja 1994 r.)

Chiny – Wietnam (11 października 2011 r.) (*3)

Chiny – Laos (3 grudnia 1993 r.)

Umowy wielostronne

Chiny, Kazachstan, Kirgistan i Pakistan (9 marca 1995 r.)

Chiny, Kirgistan i Uzbekistan (19 lutego 1998 r.)

Kraje subregionu Wielkiego Mekongu (GMS) – Chiny, Kambodża, Laos, Mjanma (Birma), Tajlandia i Wietnam. (*4)

Kraje członkowskie SZOS – Chiny, Kazachstan, Kirgistan, Federacja Rosyjska, Tadżykistan i Uzbekistan (12 września 2014 r.)

*1 – Chiny i Tadżykistan podpisali 13 sierpnia 1999  r. umowę dwustronną o transporcie drogowym. Umowa ta została zamieniona na nową, która była podpisana 27 sierpnia 2008 r.

*2 – Chiny i Mongolia podpisali 20 czerwca 1991 r. umowę dwustronną o transporcie drogowym. Umowa ta została zamieniona na nową, która była podpisana 16 czerwca 2011 r. Oprócz tego jest też porozumienie transportowe o towarach z Mongolii, które przejeżdżają przez Chiny  między dwoma krajami, podpisane 26 sierpnia 1991 r.

*3 – Chiny i Wietnam 22 listopada 1994 podpisali umowę dwustronną o transporcie drogowym. Do umowy tej wprowadzono zmiany, zgodnie z Protokołem z 11 października 2011 r.

 *4 – Umowa o uproszczeniu przewozów transportowych GSM 26 listopada została podpisana przez Laos, Tajlandię i Wietnam. Następujące kraje przyłączyły się do umowy odpowiednio datami: Kambodża 29 listopada 2001 r., Chiny 3 listopada 2002 r., Mjanma 19 września 2003 r.  

Zezwolenia

Zagraniczny środek transportu wjeżdżający lub wyjeżdżający z Chin z ładunkiem międzynarodowym, powinien posiadać zezwolenie transportowe. Systemy wydawania zezwoleń w ramach różnego rodzaju zezwoleń wielostronnych lub dwustronnych mogą się różnić. Jednakże stosuje się następujące ogólne zasady:

a) Zezwolenie działa w czasie jednego przejazdu tam i z powrotem w przeciągu określonego czasu, o ile w zezwoleniu jego ważność nie określono w inny sposób.

b) Jedno zezwolenie stosuje się do jednego środka transportu.

c) Zezwolenia typu C są wykorzystywane najczęściej do przewozu ładunków. Operatorzy transportowi składają wniosek o uzyskanie zezwolenia typu C do właściwych organów w swoim kraju.

d) Liczba zezwoleń, którymi Chiny wymieniają się z innymi krajami jest zazwyczaj wystarczająca do celów faktycznych. W większości przypadków wymienia się nawet większą ilością zezwoleń niż w rzeczywistości się wykorzystuje.

e) W celu przewozu ładunków niebezpiecznych wydawane są zezwolenia specjalne. Przewoźnik zagraniczny i kierowca powinni złożyć wniosek o wydanie zezwolenia specjalnego do chińskiego organu transportu drogowego na poziomie prowincji, odpowiadającego za przejście graniczne, które zamierza przekroczyć środek transportu.

f) Jeśli towar jest przewożony między Chinami a krajem trzecim –wymagane  jest zezwolenie specjalne.

g) Zezwolenie nie jest wymagane jeśli środek transportu:

  • ładowany jest towarem i materiałami na wystawy, targi, zawody sportowe, pokazy filmów i programy audiowizualne;
  • ładowany jest towarami gospodarczymi w celu ich przemieszczenia;  
  • wjeżdża do Chin w związku z okolicznościami nadzwyczajnymi np. remontem.

Podatki i cło

Paliwo w zbiornikach w środku transportu oraz olej w niezbędnej ilości a także części zapasowe i narzędzia serwisowe (części zapasowe muszą być eksportowane lub zniszczone), są zwolnione od należności celnych. Przewoźnicy zagraniczni zwolnieni są z uiszczenia podatku, który jest pobierany przez Chiny z dochodu i zysku uzyskanego podczas przewozu towaru.

Trasa

Przewoźnicy zagraniczni przewożący towar do Chin mają obowiązek poruszania się po wyznaczonej trasie wraz ze wskazanymi przejściami granicznymi.

Trasa jest uzgadniania między właściwymi organami chińskimi a danym krajem. Większość tras pozwala przewoźnikom zagranicznym przejeżdżać w odległości kilkuset kilometrów od granicy chińskiej.

Przejścia graniczne

Obecnie w Chinach istnieje ponad 50 drogowych przejść granicznych udostępnionych dla międzynarodowych przewozów ładunków do/z Chin, a ich liczba wzrasta.

Poniżej spis wybranych przejść granicznych:

Kraj graniczący Przejście graniczne w Chinach
Członkowie

Konwencji  

TIR

Kazachstan Khorgos, Alataw Pass, Dulata, Jeminay, Baketu
Kirgistan Irkeshtam, Torugart
Mongolia Takashiken, Laoyemiao, Ulastay, Hongshanzui, Ganqimaodu, Ceke, Mandula, Erenhot, Zhuengadabuqi
Pakistan Khunjerab Pass
FR Manchuria, Hunchun, Heihe, Suifenhe, Dongning, Huma, Xunke, Jiayin, Luobei, Tongjiang, Mohe, Fuyuan, Raohe, Hulin, Mishan
Tadżykistan Kalasu
Nie członkowie

Konwencji

TIR  

Laos Mohan, Mengkang
Mjanma Daluo, Qingshuihe, Ruili, Houqiao
Nepal Zhangmu, Jilong
Korea Płn Nanping, Quanhe, Sanhe, Changbai, Kaishantun, Tumen, Linjiang
Wietnam Tianbao, Hekou, Jinshuihe, Youyiguan, Dongxing, Shuikou, Longbang, Pingmeng

Kabotaż

a) Kabotaż jest w Chinach zabroniony.

b) Przewoźnicy zagraniczni oraz środki transportu, które są zarejestrowane i licencjonowane w swoim kraju, są uznawane przez Chiny.

c) Przewoźnik zagraniczny z kraju, który jeszcze nie zawarł z Chinami umowy transportowej może wykonać międzynarodowy przewóz towaru na terytorium Chin jeśli otworzy firmę transportową w Chinach.

Transport międzynarodowy

Istnieją określone zasady i wymagania wobec przewoźników zagranicznych, zarejestrowanych w Chinach:

  • Przewoźnikiem może być firma posiadająca licencję na prowadzenie wewnętrznego biznesu transportowego oraz pracująca na wewnętrznym rynku transportowym co najmniej trzy lata;
  • W przeciągu ostatnich trzech lat przewoźnik nie może mieć poważnych wypadków drogowych lub popełnić poważnego przestępstwa.

Zgodnie z chińskim ustawodawstwem za poważny wypadek drogowy uznawany jest wypadek, w wyniku którego:

a) zginęło od 10 do 30 osób;

b) obrażeń ciała odniosło od 50 do 100 osób;

c) wyrządzone zostały szkody materialne w wysokości od 50 do 100 milionów juanów (ok. 7,8 – 15,7 milionów USD).

  • Środki transportu powinny być zgodne ze standardami przestawionymi w dokumencie o nazwie „Wymagania odnośnie podziału i oceny do celów klasyfikacji transportu komercyjnego w Chinach” (Odnośnik standardowy nr JT / T 198-2004).

Kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym są zobowiązani do:

  • posiadania ważnego prawa jazdy odpowiedniego do wykorzystywanego środka transportu;
  • muszą być młodsi niż 60 lat;
  • odbycia oceny stanu wiedzy dotyczącej międzynarodowych przepisów i aktów prawnych, przepisach zagranicznych, remontu i serwisu  środków transportu, załadunku towaru i opieki nad nim oraz muszą uzyskać „certyfikat kwalifikacji kierowcy pracującego w biznesie transportowym”, który jest wydawany przez miejscową administrację właściwą ds. transportu;
  • znajomości zasad bezpiecznej eksploatacji środka transportu.

W kolejnych publikacjach będziemy bardziej szczegółowo omawiać zasady otwarcia firmy transportowej w Chinach, rodzaje kontroli środków transportu oraz inne kwestie związane z wykonywaniem przewozu ładunków w Chinach.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach!

Roman Obrazcow
Partner Zarządzający
Kancelarii Prawnej URVEST

Data publikacji 24.07.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм