Przewozy międzynarodowe do Chin. Nowe możliwości rozwoju Waszego biznesu.

Образцов3

8 czerwca 2018 roku zostało podpisane nowe porozumienie o międzynarodowych przewozach drogowych między Rosją a Chinami.

Według prognoz analityków, przewóz ładunków między Rosją a ChRL znacznie wzrośnie a możliwość zastosowania karnetów TIR, biorąc pod uwagę przyłączenie się Chin do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR, ułatwi przekroczenie granicy rosyjsko-chińskiej i sprawi, że przewoźnik będzie mógł wykonać dostawę ładunku do dowolnego składu celnego.

Nasza kancelaria prawna będąc globalnym konsultantem międzynarodowych przewoźników w krajach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Wspólnoty Państw Niepodległych, Unii Europejskiej, przystąpiła do realizacji Projektu szerokiego consultingu dla przewoźników w krajach, gdzie obecny jest system TIR, a w szczególności w Chinach.

Istota Projektu polega na:

 1. Szkoleniu firm transportowych z przepisów wykonywania międzynarodowych przewozów na terytorium Chin, EAUG, WNP, UE i w innych krajach.
 2. Wdrożenie specjalnego programu IT (aplikacji mobilnej) prawidłowego wypełniania zezwoleń na przewóz ładunków i innych dokumentów transportowych.
 3. Informowanie przewoźników co tydzień o bieżących sprawach związanych z międzynarodowymi przewozami – w ich ojczystym języku.
 4. Zorganizowanie całodobowych konsultacji dla międzynarodowych przewoźników w czasie rzeczywistym.
 5. Udzielanie pomocy prawnej podczas kontaktów z organami celnymi, inspekcją transportową i innymi organami prawnymi w spornych przypadkach dotyczących prowadzenia handlu zagranicznego i międzynarodowych przewozów.

W celu sprawnego funkcjonowania przewoźników z Rosji i innych krajów wykonujących dostawy ładunków do Chin przygotowaliśmy cykl publikacji, które pozwolą Wam dowiedzieć się jeszcze więcej o specyfice wykonywania międzynarodowych przewozów do tego kraju i podniesie Wasz stan dobrobytu.

Krótka statystyka.

 • po drogach między Chinami a resztą świata przewożonych jest 39,6 milionów ton towarów;
 • między ChRL a innymi krajami zawartych jest 15 umów o międzynarodowych o przewozach drogowych;
 • 10,7% w roku – to średni wskaźnik, o ile zwiększa się międzynarodowy transport między Chinami a innymi krajami;
 • jest 186 tras między ChRL a innymi krajami;
 • co roku granicę ChRL przekracza 1,6 milionów środków transportu;
 • w Chinach jest 1.200 firm transportowych, które posiadają tabor pojazdów w ilości 28.000 pojazdów.

 

 

Chiny. Fakty i liczby.

Jaka jest liczba towarów przewożonych transportem drogowym między Chinami a innymi krajami?

Począwszy od 2014 roku transportem drogowym między Chinami a resztą świata było przemieszczone 39,6 milionów ton towarów.

Co roku liczba przewozów zwiększa się o ponad 10,7%. Zagraniczni przewoźnicy przewieźli 68% towarów chińskich firm.

Wysokość obrotu towarów przewożonych transportem drogowym między Chinami a resztą świata osiągnęła 2,7 miliardów tonokilometrów, a wzrost roczny wynosi 23,5%.

Jaka ilość środków transportu przekracza chińską granicę w celu wykonania międzynarodowego przewozu ładunków?

Począwszy od 2014 roku granicę między Chinami a innymi krajami przekroczyło ok. 1,6 milionów środków transportu w celu wykonania przewozu ładunków. Wzrost roczny wynosi średnio 7,6%.

Najbardziej popularne są trasy między północnymi Chinami a krajami sąsiednimi: Mongolią, Koreą Północną i Federacją Rosyjską – 701.000 środków transportu.

Na drugim miejscu: między południowymi Chinami a krajami sąsiednimi: Laosem, Mjanmą, Nepalem, Pakistanem i Wietnamem – 664.000 wyjazdów.

Na trzecim miejscu: między zachodnimi Chinami a krajami sąsiednimi: Kazachstanem, Kirgistanem i Tadżykistanem – 188.000 wyjazdów.

Ile jest tras wjazdowych do Chin i z powrotem?

Obecnie dla międzynarodowych przewozów ładunków dostępnych jest 186 tras do Chin i z powrotem. Liczba tras stale wzrasta.

Kto może wykonywać międzynarodowe przewozy do Chin?

Przewozy międzynarodowe wymagają zazwyczaj zezwoleń wydawanych na podstawie umów transportowych zawartych między Chinami a innymi krajami. Operatorzy transportowi, którzy nie są objęci tymi umowami mogą utworzyć firmę transportową w Chinach aby móc przemieszczać towary zarówno wewnątrz Chin jak i za granicę.

Jakie kraje mają zawarte umowy o międzynarodowych przewozach drogowych z Chinami?

Na chwilę obecną Chiny mają zawarte 15 umów o przewozach drogowych z 12 krajami, w tym z 7 umawiającymi się stronami Konwencji TIR: Kazachstanem, Kirgistanem, Mongolią, Pakistanem, Federacją Rosyjską, Tadżykistanem i Uzbekistanem. Chiny zamierzają zwiększyć liczbę bilateralnych i wielostronnych umów w celu zwiększenia liczby przewozów międzynarodowych i handlu i aktywnie podejmują działania na bazie dwustronnej i regionalnej.

Ile transportowych operatorów chińskich i środków transportu zajmuje się międzynarodowym przewozem ładunków?

Obecnie zarejestrowanych jest ponad 1.200 chińskich firm transportowych posiadających tabor w ilości ponad 28.000 pojazdów, które zarejestrowane są w Chinach do międzynarodowego przewozu ładunków. Ponad 90% tych operatorów transportowych posiada tabor poniżej 50 pojazdów.

Gdzie przebiega Jedwabny Szlak?

Strategia międzynarodowa transportu drogowego w Chinach.

Chiny patrzą w stronę biznesu. Ponieważ przedsiębiorcy tego kraju coraz częściej stają się przedsiębiorcami globalnymi, rząd chiński ułatwia im prowadzenie handlu na arenie międzynarodowej. Jako podstawę tego dynamizmu bierze się zasadę: „Jeden pas – jedna droga”.

Jest to wysoko rentowna wielomiliardowa koncepcja, na czele której stoi przez rząd chiński, i która jest ukierunkowana na wsparcie i umocnienie więzi handlowych między Chinami a 65 krajami o liczbie ludności 4,4 miliardów osób, poprzez stworzenie infrastruktury i wsparcie instrumentów finansowych i handlowych.

Od budowy dróg do kontaktów budowlanych.

W 2013 roku Chiny uruchomiły koncepcję „Jeden pas – jedna droga”. „Pas” odnosi się do Pasu Gospodarczego wzdłuż tradycyjnej trasy lądowej „Jedwabnego Szlaku”, wzmacniającej więzi między centralnymi a zachodnimi Chinami, Azją Centralną, Bliskim Wschodem i na końcu – Europą.

Natomiast „Droga” – odnosi się do Morskiego Szlaku Jedwabnego XXI wieku – sieci portów i umów pozwalających rozszerzyć kontakty gospodarcze i handlowe między Chinami a krajami, których dotyczy „Pas” i „Droga” i poza ich terytorium.

„Co tyczy się budowy infrastruktury transportowej, to powinniśmy udzielić priorytetowe znaczenie łączeniu odcinków dróg, które nie są połączone ze sobą, likwidowaniu wąskich przejazdów, rozwojowi obiektów bezpieczeństwa ruchu drogowego, środków i urządzeń do kierowania ruchem oraz ulepszeniu podłączeń do sieci dróg.  Musimy stworzyć jednolity mechanizm koordynacyjny dla całego przewozu, wzmocnić związek między odprawa celną, przeładunkiem i transportem multimodalnym między krajami i stopniowo kształtować zgodne i standardowe zasady przewozów, aby realizować międzynarodowe uproszczenie przewozów…” – tak Chiny widzą wzajemna budowę Pasu Gospodarczego Szlaku Jedwabnego i Morskiego Szlaku Jedwabnego XXI wieku (marzec 2015 r.).

Wykres rozwoju Chin.

4 września 2015 roku Chiny ratyfikowały Umowę ze Światową Organizacją Handlu (WTO) o wspieraniu handlu. 12 września 2014 roku Chiny oraz pięć pozostałych krajów Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzoS) podpisali Międzynarodowe porozumienie krajów członkowskich SzoS o ułatwieniu międzynarodowych przewozów drogowych.

Chiny już przyłączyły się do Konwencji TIR, która jest kluczowym instrumentem w rozwoju inicjatywy „Jeden pas – Jedna droga” i sposobem skrócenia czasu oczekiwania na granicach, zwiększenia efektywności handlu międzynarodowego dzięki przyspieszeniu przepływu towarów.

Władze ChRL pracują już nad odnowieniem i zmianą niektórych istniejących umów transportowych, rozwijając jednocześnie realizację innych umów.

Obecnie prowadzone są rozmowy w sprawie nowych umów transportowych i analiza innych dokumentów ONZ  oraz mechanizmów wielostronnych w celu ułatwienia przewozów, takich jak Konwencja ONZ z 1982 r., Konwencja CMR z 1956 roku i system wielostronnych zezwoleń EKMT.

W kolejnych publikacjach będziemy bardziej szczegółowo omawiać zasady prowadzenia biznesu transportowego z Chinami, system zezwoleń, podatki , cło, trasy przewozu, przejścia graniczne i inne istotne aspekty wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego w tym kraju.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach!

Roman Obrazcow
Partner Zarządzający
Kancelarii Prawnej URVEST

Data publikacji 26.06.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм