Praktyczne zalecenia dotyczące zatrzymania środka transportu przewoźnika międzynarodowego

Kontyntynuując cykl publikacji dotyczących kontroli transportowej przygotowaliśmy dla naszych czytelników materiał analityczny dotyczący zatrzymania w FR środka transportu przewoźnika międzynarodowego.

Zatrzymanie środka transportu nie jest środkiem kary za popełnione wykroczenie, lecz stanowi środek zapobiegawczy w sprawie administracyjnej prowadzonej w związku z popełnieniem wykroczenia administracyjnego. Oznacza to, że zatrzymanie stanowi środek czasowy i powinno być zakończone po spełnieniu zadań postępowania administracyjnego, w sprawie w której było zastosowane.  

W bardzo wielu przypadkach wykroczeń nie może być zastosowane zatrzymanie środka transportu. W poniżeszej tabeli zostały przedstawione elementy składowe wykroczeń administracyjnych w zakresie kontroli państwowej za wykonywaniem przewozów międzynarodowych, popełnienie których może spowodować zatrzymanie. Przedstawione są również cele zatrzymania i sposoby usunięcia przyczyny zatrzymania.

Wykroczenie z art. kodeksu wykroczeń administracyjnych (KoAP) Cel zatrzymania Sposób zatrzymania Sposób usunięcia przyczyny zatrzymania
art.11.26 art.11.29 Zapobieżenie wystąpienia wykroczenia, zabezpieczenie wpłacenia kary grzywny* Umieszczenie na parkingu karnym Usunięcie przyczyny wykroczenia w zakresie zezwoleń, przedłożenie talonu ewidencyjnego (powiadomienia), właściwego rodzaju zezwolenia
art.12.21.1 ust. 1-6

art.12.21.2 ust.1

Zapobieżenie wystąpienia wykroczenia Umieszczenie na parkingu karnym / zastosowanie blokady Doprowadzenia paramentów gabarytowych i wagowych do zgodnych z przepisami bądź/i uzyskanie stosownych zezwoleń
art. 12.21.3 Zabezpieczenie wpłaceniakary grzywny Zastosowanie blokady, umieszczenie na parkingu karnym** Zapłacenie grzywny

* jeśli środek transportu, na którym zostało popełnione wykroczenie wyjeżdża z terytorium FR.

** jeśli środek transportu stwarza przeszkodę dla innych środków transportu lub pieszych.

Poniżej przedstawiamy informację i praktyczne zalecenia w ramach procedury zatrzymania, które są przydatne dla każdego przewoźnika międzynarodowego:

  • fakt prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie i brak protokołu (decyzji) na chwilę usunięcia przyczyny zatrzymania, nie stanowi przeszkody co do zakończenia zatrzymania środka transportu;
  • decyzję o sposobie zatrzymania środka transportu podejmuje inspektor. Jednocześnie inspektor, sporządzający protokół zatrzymania środka transportu powinien być obecny w miejscu zatrzymania środka transportu aż do czasu rozpoczęcia ruchu lawety na parking karny. Ispektor ma obowiązek wydania kierowcy środka transportu kopii prtokołu zatrzymania środka transportu;
  • jeśli przyczyna zatrzymania środka transportu została usunięta przed czasem rozpoczęcia ruchu lawety, to zatrzymanie musi być zakończone bezpośrednio w miejscu wystąpienia wykroczenia;
  • zwrot zatrzymanego środka transportu do właściciela, musi nastąpić natychmiast po usunięciu przyczyny zatrzymania. Jednocześnie protokół zakończenia zatrzymania środka transportu musi być sporządzony i wręczony danej osobie również niezwłocznie. Kwota należna za postój na parkingu i odholowanie, powinna być wymieniona w decyzji w sprawie o wykroczenie administracyjne;
  • środek transportu, wobec którego została podjęta decyzja o zakończeniu zatrzymania i zwrocie, powinien być zwolniony z parkingu karnego bez opłaty za postój i holowania pojazdu. Właściciel parkingu nie ma prawa do żądania od osoby pociągniętej do odpowiedzialności lub właściciela środka transportu ww. opłaty wcześniej niż po upływie 30 dni od daty zatrzymania;
  • jednym ze sposobów usunięcia przyczyny zatrzymania środka transportu za naruszenie przepisów dotyczących zezwoleń jest zaprzestanie przewozu (bieżącej trasy). W takim przypadku możecie przekazać naczepę rosyjskiemu przewoźnikowi w celu zakończenia przewozu, a wasz ciągnik będzie mógł powrócić.

Na zakończenie chciałbym zaznaczyć, że niestety nie wszyscy przewoźnicy międzynarodowi znają swoje prawa i obowiązki w ramach procedury zatrzymania, z czego korzystają nieuczciwi inspektorzy inspekcji transportowej. Z tego powodu na terytorium niektórych podmiotów FR powstała szkodliwa praktyka wymuszania od przewoźnika środków finansowych w celu usunięcia przyczyny zatrzymania i zwrotu zatrzymanego środka transportu.

Powodzenia na drogach!

Wadim Malgin
Prawnik
Kancelaria Prawna URVEST

Data publikacji 20.09.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм