Niektóre aspekty zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego w Unii Europejskiej

Wypadkowość w transporcie drogowym – to jeden z większych problemów socjalno-ekonomicznych, z którymi boryka się wiele krajów.

W nowych warunkach zadania związane z zabezpieczeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego w Unii Europejskiej zajmują jedno z priorytetowych miejsc.

20.05.2018 r. w Hiszpanii wszedł w życie Dekret Królewski nr 563/2017, regulujący kwestie kontroli technicznej zdatności do eksploatacji komercyjnych środków transportu. Ww. dekret dotyczy również środków transportu, których masa przekracza 3,5 t., a które przeznaczone są przede wszystkim do przewozu ładunków.

Podstawę do wydania ww. dekretu stanowi Dyrektywa 2014/47/EC z 03.04.2014 r. o technicznej kontroli drogowej zdatności do eksploatacji komercyjnych środków transportu poruszających się po drogach UE.

20.05.2019 r. ww. Dyrektywa wejdzie również w życie we Włoszech, gdzie przewidziana jest kara grzywny administracyjnej w wysokości od 85 do 338 EUR wraz z możliwością zakazu użytkowania środków transportu w przypadku popełnienia poważnego albo niebezpiecznego wykroczenia.

Drogowa kontrola inspekcyjna ma polegać najpierw na wstępnych oględzinach technicznych na drodze oraz na przeprowadzeniu bardziej szczegółowej kontroli technicznej w serwisie.

Zgodnie z ww. dekretem drogowa kontrola inspekcyjna będzie przeprowadzana bez uprzedzenia, aby można było w porę wykryć usterki środka transportu a następnie na podstawie wyników tej kontroli dokonać bardziej szczegółowej kontroli.  

Podczas wykonywania wstępnej technicznej kontroli środka transportu inspektor:

1. Sprawdza dokumentacje techniczną.

Jeśli w poprzednim dokumencie przeglądu technicznego mówiącym o zdatności do eksploatacji środka transportu była wzmianka o usterkach, to inspektor dokona sprawdzenia czy usterki te zostały usunięte.

2. Dokonuje wizualnych oględzin stanu technicznego środka transportu.

3. Dokonuje oględzin mocowania ładunku.

Biorąc pod uwagę wyniki wcześniejszego przeglądu technicznego, inspektor może podjąć decyzję o konieczności przeprowadzenia bardziej szczegółowej kontroli środka transportu w serwisie – w przypadku wykrycia niebezpiecznej usterki, która została ujawniona podczas kontroli lub oględzin, a która powinna być usunięta przed rozpoczęciem dalszego ruchu.

Wszelkie koszty związane z kontrolą środka transportu będzie ponosić przewoźnik.

Jak również drogowa kontrola inspekcyjna powiadomi o wykrytej usterce właściwy organ państwowy w kraju rejestracji środka transportu.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach!

Anastazja Sziłowa
prawnik
LAWGISTICS
Partner Kancelarii Prawnej URVEST w UE

Data publikacji 06.11.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм