Korekta wartości celnej. Czy należy przedstawiać dokumenty w ramach dodatkowej kontroli wartości celnej. Część 2. Zalecenia praktyczne

W naszej poprzedniej publikacji z 12 marca 2019 roku rozpatrzyliśmy najistotniejsze zmiany w rosyjskiej praktyce sądowej w sprawach o uznanie za niezgodne z prawem decyzji o korekcie wartości celnej (KTS) biorąc przede wszystkim pod uwagę wyjaśnienia Sądu Najwyższego FR zawarte w orzeczeniu Plenum Sądu Najwyższego FR nr 18 z 12.05.2016 r.

Generalnie podejście sądów polega na tym, że nie dopuszcza się przedstawienia w sądzie nowych dowodów uzasadniających zgłoszoną wartość celną jeśli dowody te mogły być w obiektywny sposób przedstawione podczas przeprowadzania dodatkowej kontroli.

W świetle tej tendencji osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie handlu zagranicznego powinna wiedzieć i we właściwy sposób wykorzystywać te prawne możliwości i gwarancje, które posiada w ramach prawa i praktyki sądowej, a w szczególności, które zawarte są ww. orzeczeniu, aby uniknąć strat finansowych związanych z korektą wartości celnej.

Po pierwsze, jak już wcześniej wspomniano, sąd nie ma prawa odrzucić nowe dowody, które zostały przedstawione przez osobę prowadząca działalność gospodarczą w zakresie handlu zagranicznego, o ile zostanie przedstawiony przekonujący dowód potwierdzający brak możliwości udostępnienia go w organie celnym.

Ważne! Powoływanie się na tajemnicę handlową nie stanowi istotnego dowodu dla organu celnego ani sądu.

Natomiast dowód mówiący o przesłaniu zapytania do kontrahenta lub do osoby trzeciej o przekazanie dokumentów np. deklaracji eksportowej i otrzymana odmowa udostępnienia tych danych może mieć istotne znaczenie, również podczas rozpatrywania sprawy w sądzie.

Po drugie, decyzja nakłada na organ celny obowiązek powiadomienia osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie handlu zagranicznego o przyczynach, na podstawie których dokumenty, które były przedstawione w ramach dodatkowej kontroli nie usuwają podejrzeń co do wiarygodności zgłoszonej wartości celnej i umożliwienia realnej możliwości wyeliminowania tych podejrzeń.

Biorąc powyższe pod uwagę, jeśli przedstawione podczas dodatkowej kontroli dokumenty nie przekonały organu celnego co do prawdziwości wartości celnej , to organ celny nie powinien od razu po zakończeniu kontroli podejmować decyzji o korekcie wartości celnej, lecz powinien powiadomić  osobę prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie handlu zagranicznego o tym, jakich konkretnie danych brakuje w celu usunięcia wątpliwości i wyznaczyć nowy termin celem wyjaśnienia sytuacji.

Jednakże tego rodzaju podejście może nie mieć zastosowania jeśli na etapie dodatkowej kontroli nie przedłożono żadnych dokumentów.

Uwzględniając powyższe, można sformułować podstawowe zalecenia dla osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu zagranicznego w celu wykazania dostatecznej wiarygodności zgłoszenia wartości celnej:

  1. Jeśli z góry wiadomo, że zgłoszona wartość celna może okazać się znacznie niższa niż wartość identycznych/podobnych towarów – to wcześniej przygotować dokumenty potwierdzające wiarygodność wartości.
  2. Na etapie kontroli dodatkowej w sposób maksymalnie pełny przedstawić dokumenty, o które zapytuje organ celny.
  3. W przypadku braku takich dokumentów, w oficjalny sposób wysłać zapytanie do kontrahenta i/lub do osób trzecich albo podjąć inne rozsądne działania w celu ich uzyskania.
  4. Przedłożyć do organu celnego dowody na brak obiektywnej możliwości przedłożenia poszczególnych dokumentów.
  5. Jeśli organ celny podjął decyzję o korekcie wartości celnej bez powiadomienia o przyczynach braku usunięcia wątpliwości i bez przedłużenia terminu kontroli – złożyć zaskarżenie tej decyzji w trybie sądowym lub do instancji wyższej.
  6. Jeśli istotne dowody zostały uzyskane już po podjęciu decyzji o korekcie wartości celnej – to załączyć je do zaskarżenia wraz z dowodami braku możliwości wcześniejszego ich uzyskania.

Jeśli we właściwy sposób dokonać oceny sytuacji, zabezpieczyć się w odpowiedni sposób i przestrzegać niniejsze zalecenia z uwzględnieniem konkretnych okoliczności, to  można w skuteczny sposób przeciwdziałać decyzji organu celnego o wyznaczeniu korekty wartości celnej.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na facebooku i Vkontakte oraz  na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.

Powodzenia na drogach!

Aleksiej Zimin
prawnik
Kancelaria Prawna URVEST

Data publikacji 26.03.2019

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм