Korekta wartości celnej. kiedy należy przedstawić dokumenty w ramach dodatkowej kontroli wartości celnej – najistotniejsze wyjaśnienia sądu najwyższego federacji rosyjskiej

Korekta Wartości Celnej (KTS) – jest to jeden z kluczowych punktów konfrontacji między organem celnym a zwykłym przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie handlu zagranicznego, kupującego towar z zagranicy.

W ostatnim czasie praktyka sądowa w sprawach o odwołanie podjętych przez organ celny decyzji o KTS była różna, oddając priorytet raz jednej raz drugiej stronie. W 2018 roku szala sprawiedliwości przechyliła się jednak w znacznym stopniu na stronę organów celnych.

Jeśli mamy wierzyć opublikowanemu na stronie rosyjskiej Federalnej Służby Celnej (FTS) projektowi sprawozdania nt. wyników i podstawowych kierunkach działalności FTS Rosji w 2018 roku, to udział decyzji organów celnych o dokonaniu korekty wartość celnej, które nie zostały zniesione przez sąd wyniósł w 2018 roku 98,5%, podczas gdy plan zakładał 75%. Oczywiście należy zastrzec, że nie każda decyzja o KTS staje się przedmiotem rozpatrzenia odwołania przez sąd. Oznacza to, że faktycznie realny wskaźnik procentowy spraw wygranych przez organ celny jest znacznie niższy. Mimo to wywołuje on jednak duże wrażenie.

Jednym z ważnych czynników określających pogląd sądu na problem związany z zaskarżaniem decyzji o KTS jest ocena nowych dowodów przedstawionych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie handlu zagranicznego podczas składania odwołania od decyzji, o ile nie były one wcześniej przedłożone do organu celnego na etapie przeprowadzania dodatkowej kontroli.  

Duże znaczenie dla obecnego stanu rozwoju praktyki sądowej, w tym również w tej sprawie ma orzeczenie Plenum Sądu Najwyższego FR nr 18 z 12.05.2016 r. Wprowadziło ono z jednej strony i umocowało po stronie przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie handlu zagranicznego szereg istotnych gwarancji takich jak:

  • zasada domniemania prawdziwości danych przedstawionych przez  przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie handlu zagranicznego, a których ciężar obalenia spoczywa na organie celnym;
  • zastosowanie ceny umownej towaru w charakterze podstawy do określenia wartości celnej w maksymalnie możliwej wysokości;
  • niedopuszczalność odrzucenia wartość celnej wyłacznie z powodu niezgodzenia się organu celnego z jej bardziej niskim poziomem w porównaniu z podobnymi towarami.

Z drugiej strony  powyższe ww. orzeczenie kształtuje dość sztywne podejście do tych przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie handlu zagranicznego, którzy unikają przedłożenia dokumentów, o które zapytuje organ celny w ramach prowadzonej dodatkowej kontroli, takich jak: deklaracje eksportowe, cennik dostawcy, dokumenty dotyczące sprzedaży towaru itp., bądź przedkładających je niekompletne bez dostatecznie istotnych na to powodów. Takie podejście wynika z tego, że:

  • Od osoby wwożącej towar na terytorium celne w dość niskiej cenie oczekuje się zachowania ukierunkowanego na wcześniejsze zebranie niezbędnych dowodów. Tym samym w charakterze jednego z istotnych czynników wprowadza się przewidywalność  przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie handlu zagranicznego, który mógł założyć, że organ celny będzie miał pytania co do zgłoszonej wartości celnej.

 

  • Nowe dowody, które nie były przedłożone przed podjęciem decyzji organu celnego, od której następuje odwołanie, mogą zostać przyjęte przez sąd w przypadku jeśli   przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie handlu zagranicznego będzie w stanie uzasadnić istnienie obiektywnych przeszkód, z powodu których nie mogły być one uzyskane wcześniej. Jeśli nie będzie mógł tego zrobić, to sąd ma prawo odrzucić takie dowody jako niezgodne z kryterium odniesienia do sprawy, ponieważ „proces sądowy nie powinien zastępować przeprowadzania kontroli celnej odpowiedniej do procedury administracyjnej”.

Inaczej mówiąc, spór między organem celnym a  przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie handlu zagranicznego może być prowadzony zgodnie z ogólnymi zasadami, z uwzględnieniem tylko tej bazy dowodowej, która została określona w ramach zgłoszenia celnego i dodatkowej kontroli.

Jeśli jeszcze na początku 2017 roku sądy w sposób wybiórczy stosowały zalecenia Sądu Najwyższego, dość często w adekwatny sposób oceniając nowe dowody, pod warunkiem jeśli faktycznie potwierdzały one wiarygodność wartości celnej określonej zgodnie z pierwotną metodą, to już w 2018 roku w praktyce sądowej nie ma rzeczywistych przykładów, aby przedłożone do sądu nowe dokumenty pozwoliły na obalenie podjętej przez organ celny decyzji o KTS.  

Taki jest na dzień dzisiejszy obraz rzeczywistości oczekujący na przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie handlu zagranicznego.

Biorąc powyższe pod uwagę, w jednej z najbliższych publikacji przedstawimy nasze rady i zalecenia praktyczne co do zbierania i przedkładania dowodów  w ramach sporu o wiarygodność zgłoszonej wartości celnej towarów.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach!

Aleksiej Zimin
prawnik
Kancelaria Prawna URVEST

Data publikacji 12.03.2019

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм