Zaostrzenie kontroli transportowej wobec przewoźników spoza UE i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA

26 listopada 2017 r. weszły w życie zmiany do Zarządzenia Ministerstwa Transportu FR nr 301 z 14.10.2015 r., regulującego zasady wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych ładunków krajów trzecich na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Pisaliśmy poprzednio o planowanych zmianach w artykule „O zmianach w Zarządzeniu nr 301 i zaostrzeniu kontroli państwowej wobec przewoźników spoza UE”.

Od 26.11.2017 r. przewoźnicy z krajów spoza UE i EFTA (Serbia, Turcja, Mołdowa, Ukraina, Gruzja i inne) nie mogą używać zlecenia (dyspozycji) dla przewoźnika zagranicznego i CMR na poprzedni przewóz w charakterze dokumentów, potwierdzających prawo do wykonania przewozu dwustronnego ładunku krajów trzecich na podstawie zezwolenia dwustronnego (ogólnego), lub bez zezwolenia – w przypadku istnienia stosownego międzynarodowego porozumienia w tej sprawie.

Faktycznie zaś, wprowadzone poprawki wykluczyły możliwość wykonywania przez przewoźników z ww. krajów przewozu dwustronnego z terytorium swojego kraju ładunków krajów trzecich na podstawie zezwolenia dwustronnego (lub bez zezwolenia).

Zlecenie dla przewoźnika zagranicznego i CMR na poprzedni przewóz stanowiły dotychczas dla niego podstawowy dokument, wykorzystywany do potwierdzenia prawa do wykonania przewozu ładunku kraju trzeciego na podstawie zezwolenia dwustronnego.

W chwili obecnej zaś, zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 301 dla krajów spoza UE i EFTA pozostały następujące sposoby służące do potwierdzenia prawa do wykonania przewozu dwustronnego ładunku kraju trzeciego na podstawie zezwolenia dwustronnego:

  • na podstawie faktury (invoice), certyfikatu pochodzenia z kraju rejestracji środka transportu;
  • na podstawie zezwolenia dwustronnego zawierającego adnotację: „zezwala się również przewóz ładunku krajów trzecich”.

W pozostałych przypadkach w celu wykonania przewozu ładunku kraju trzeciego, przewoźnicy międzynarodowi z ww. krajów  muszą posiadać zezwolenie trójstronne (krajów trzecich) lub wielostronne CEMT/EKMT.

Bądźcie uważni i uwzględniajcie powyższe zmiany podczas planowania swoich przewozów na terytorium Rosji.

Powodzenia na drogach!

Władimir Malgin
Prawnik
Kancelaria Prawna URVEST

Data publikacji 05.12.2017

PNB BANKА. Как вкладчику возвратить свои деньги?

Как минимизировать таможенные риски?
Направьте заявку в разделе «ТАМОЖЕННЫЙ АУДИТ»

Как получить свои деньги за неоплаченную перевозку?
Направьте заявку в разделе «ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ФРАХТ»

Как избежать штрафа в размере 100 000 - 200 000 рублей?
Проверьте правильность заполнения разрешение на международную перевозку в разделе «ПРОВЕРКА ДОЗВОЛА»