CIEKAWE PROJEKTY 2017


Zgłaszający został zwolniony z odpowiedzialności administracyjnej za przedłożenie nieważnych dokumentów podczas dokonywania operacji celnych:

Urząd Celny w Pskowie wszczął sprawę o wykroczenie administracyjne z art. 16.7 KoAP FR wobec zgłaszającego w związku z przedłożeniem przedstawicielowi celnemu dokumentów na towar, które z kolei spowodowały przedłożenie do organu celnego niewiarygodnych danych dotyczących tego towaru.

Zdaniem organu celnego zgłaszający przedłożył przedstawicielowi celnemu niezupełne dane dotyczące charakterystyki towaru, co z kolei spowodowało przedłożenie do organu celnego niewystarczających danych podczas zgłaszania przez przedstawiciela celnego.

Klient zwrócił się o pomoc do naszej kancelarii na etapie prowadzonego śledztwa administracyjnego.

W trakcie prowadzenia czynności wyjaśniających stwierdzono, że zgłaszający przedłożył przedstawicielowi celnemu wiarygodne dokumenty i dane. Dokumenty przedłożone przez zgłaszającego nie zawierały niewiarygodnych danych wprowadzonych przez przedstawiciela celnego do zgłoszenia.

Po przeprowadzeniu analizy przepisów prawnych i  uwzględniając istniejącą praktykę stosowania ww. artykułu KoAP FR stwierdzono, że brak jakichkolwiek danych opisujących towar w przedłożonych przez zgłaszającego dokumentach, nie skutkuje wytworzeniem w  działaniach zgłaszającego znamion wykroczenia administracyjnego zarzucanego wskazanej osobie. Oprócz tego organ celny w protokole wykroczenia administracyjnego nie wymienił nazwy dokumentu, który wg jego opinii zawierał niewiarygodne i niezupełne dane dotyczące towaru.

W związku z powyższym podczas rozpatrzenia niniejszej sprawy administracyjnej w sądzie zajęto stanowisko braku uznania przez zgłaszającego winy popełnienia zarzucanego wykroczenia. Zgłaszający oświadczył, że przedłożył przedstawicielowi celnemu dokumenty zawierające wyłącznie wiarygodne dane dotyczące towaru.

Sąd pierwszej instancji podjął decyzję o zaprzestaniu sprawy administracyjnej w związku z brakiem w działaniach spółki znamion popełnienia wykroczenia administracyjnego.

Sąd drugiej instancji potwierdził nasze stanowisko i decyzja sądu pierwszej instancji pozostała w mocy.

Klient uniknął konieczności uiszczenia kary grzywny w wysokości 50.000 rubli.

Sprawa o popełnienie wykroczenia administracyjnego nr 10209000-1041/2017 była prowadzona przez Urząd Celny w Pskowie. Sprawa w Sądzie Miejskim w Pskowie nr 5-972/2017. Sprawa w pskowskim Sądzie Obwodowym nr 12-208/2017.

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм