W trakcie kontroli dokumentów przewozowych, które posiada polski przewoźnik, inspektor transportowy zawiadomił kierowcę, że ten naruszył przepisy w zakresie przewozu ładunków, ponieważ w ramach kontroli nie przedłożył oryginału faktury (invoice) oraz zlecenia. W zaświadczeniu, potwierdzającym zatrzymanie dokumentów i protokole zatrzymania środka transportu inspektor podał, że kierowca przedłożył tylko CMR, zezwolenie na przewóz i certyfikat. Czy kierowca może dokonać wpisu w zaświadczeniu i protokole o tym, że do kontroli zostały przedłożone kopie faktury (Invoice) i zlecenia?

Zanim się podpisze zaświadczenie, potwierdzające zatrzymanie dokumentów, protokół zatrzymania środka transportu lub protokół o wykroczeniu administracyjnym, kierowca musi się upewnić, iż wszystkie przedłożone przez niego do kontroli dokumenty zostały poprawnie wpisane do dokumentów urzędowych (z podaniem dat, numerów etc.).

W razie, jeżeli inspektor nie wpisał do dokumentów urzędowych (protokoły, zaświadczenia) przedłożonych przez kierowcę do kontroli kopii faktury (Invoice) i zlecenia, kierowca ma prawo odręcznie dokonać w dokumentach urzędowych następujący wpis:

Na przykład: „Inspektorowi Pietrowowi I.N. w trakcie kontroli transportowej przedłożono kopie faktury (data i numer) i zlecenia (data i numer), mimo to inspektor Pietrow I.N. odmówił odnotowania tych dokumentów w protokole (zaświadczeniu)”.

Niniejsze prawo jest zawarte w art. 25.1 Kodeksu Administracyjnego Federacji Rosyjskiej.

Jeżeli inspektor nie pozwala kierowcy zrobić niezbędny wpis w protokole (zaświadczeniu), kierowca może zrobić zdjęcie lub nagrać na kamerę video (na przykład, w telefonie komórkowym) przedmiotowe dokumenty na tle inspektora, dokonującego kontrolę, a następnie przedłożyć to zdjęcie/nagranie w sądzie w charakterze dowodu na to, że zostały naruszone przysługujące mu prawa.

Ponadto przed podpisaniem dokumentów urzędowych kierowca może zadzwonić na „Gorącą linię” Rosstransnadzor-u, na policję bądź do prokuratury i złożyć zawiadomienie o naruszeniu prawa przez konkretnego inspektora, podając lokalizację punktu kontroli, nazwisko, imię i stanowisko, podane w protokole (zaświadczeniu).

Data publikacji 15.12.2016

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм