W którym momencie kierowca przewoźnika zagranicznego powinien wypełnić zezwolenie rosyjskie na przewóz dwustronny ładunku, jeśli przed tym wjechał na terytorium Rosji z ładunkiem na podstawie zezwolenia rosyjskiego na trójstronny przewóz ładunku: Czy w chwili rozpoczęcia ruchu z miejsca rozładunku środka transportu czy też w chwili rozpoczęcia załadunku?

Rosyjskie Zasady wypełniania zezwoleń oraz zezwoleń specjalnych na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego, nie określają z jaką chwilą i w jakiej kolejności wypełnia się zezwolenie rosyjskie w przypadku zmiany rodzaju przewozu na terytorium Rosji z przewozu trójstronnego (tj. przewozu z terytorium lub na terytorium kraju trzeciego) na przewóz dwustronny.

Jednakże w ww. Zasadach znajduje się następujące wyjaśnienie: w przypadku jeśli międzynarodowy przewóz drogowy na podstawie jednokrotnego zezwolenia rozpoczyna się na terytorium Federacji Rosyjskiej, to przewoźnik zagraniczny powinien wypełnić blankiet jednorazowego zezwolenia od momentu rozpoczęcia załadunku środka transportu.

Zatem biorąc pod uwagę ww. wyjaśnienia, w opisanym powyżej przypadku rosyjskie zezwolenie dwustronne powinno być wypełnione od momentu załadunku środka transportu na terytorium Rosji.

Do miejsca załadunku przewoźnik zagraniczny może dojechać na podstawie trójstronnego (specjalnego) zezwolenia, wypełnionego tak jak przy przejeździe środka transportu na pusto (w prawej rubryce zezwolenia – kierunek powrotny).

Data publikacji 06.09.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм