W czasie wykonywania kontroli rosyjski funkcjonariusz inspekcji transportowej oświadczył, że podczas przejazdu przez terytorium Rosji „na pusto” w kierunku powrotnym od miejsca rozładunku do miejsca nowego załadunku środka transportu, w rosyjskim zezwoleniu na wykonywanie przewozu międzynarodowego w punkcie 12 i 13 w kolumnie drugiej musi być wskazane miasto i kraj planowanego załadunku i rozładunku ładunku. W chwili kontroli na pokładzie środka transportu nie było listu przewozowego CMR. Czy inspektor ma rację?

Zgodnie z zapisami Zarządzenia Ministerstwa Transportu FR nr 302 z 14.10.2015 r. podczas wykonywania przejazdu środka transportu „na pusto” przez terytorium Rosji w punkcie 12 i 13 powinna być wskazywana tylko  nazwa państwa rozpoczęcia i zakończenia przejazdu.

W tej sytuacji podczas wykonywania przejazdu środka transportu „na pusto”  od miejsca rozładunku do miejsca nowego załadunku w punkcie 12 i 13 w kolumnie drugiej rosyjskiego zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego przewozu ładunku należy wskazać tylko kraj (nazwę kraju) rozpoczęcia przejazdu i kraj zakończenia przejazdu środka transportu.

Punkt 12 i 13 w zezwoleniu należy uzupełnić o nazwę miasta (miejscowości, wsi itp.) dopiero po sporządzeniu listu przewozowego CMR w nowym miejscu załadunku środka transportu przed jego wyjazdem z miejsca załadunku.  

A więc w powyższym przypadku funkcjonariusz inspekcji transportowej myli się i nieprawidłowo interpretuje zapisy rosyjskich przepisów prawnych dotyczących wypełniania zezwoleń rosyjskich.

Data publikacji 21.07.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм