Przed zważeniem środka transportu kierowca zwrócił się do inspektora z prośbą o sprzątnięcie śniegu, znajdującego się na wadze, ale inspektor odmówił wykonania tego prawnie uzasadnionego żądania. Jak w tej sytuacji powinien postąpić kierowca?

Zgodnie z ogólnymi przepisami, dotyczącymi ważenia ładunków i środków transportowych, na wadze nie powinno się znajdować żadnych obcych przedmiotów.

Jeżeli kierowca zauważył na wadze śnieg bądź inne obce przedmioty, ma on prawo do ustnego zawiadomienia o tym fakcie inspektora. Po w/w zawiadomieniu inspektor lub osoba, obsługująca wagę musi oczyścić wagę ze śniegu albo innych obcych przedmiotów.

Jeżeli inspektor odmówi wykonania prawnie uzasadnionego żądania kierowcy, kierowca powinien sfotografować lub zrobić nagranie video procesu ważenia, a następnie w protokole dokonać adnotacji o tym, że w trakcie kontroli (ważenia) były robione zdjęcia lub nagranie video.

Bardzo ważne jest, by na zdjęciu (nagraniu) znalazły się numery rejestracyjne środka transportu, inspektor i pomieszczenie, w którym przeprowadza się kontrolę.

Ponadto w protokole kontroli kierowca powinien nadmienić, że na wadze znajdował się śnieg, dlatego wynik ważenia nie jest prawidłowy.

Jeżeli w wyniku kontroli zostanie sporządzony protokół w sprawie wykroczenia administracyjnego, należy się od niego odwołać w organie nadrzędnym bądź zaskarżyć w sądzie.

Data publikacji 22.12.2016

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм