Podczas wjazdu do Rosji inspektor na posterunku celnym powiedział mi, że wiozę ładunek kraju trzeciego, ponieważ ładunek pochodzi z innego kraju i muszę mieć zezwolenie dwustronne ze specjalną adnotacją albo zlecenie (dyspozycję) dla przewoźnika zagranicznego. Jestem estońskim przewoźnikiem. Wiozłem ładunek z Talinna do Sankt Petersburga. Sprzedawca wskazany na fakturze i nadawca ładunku – to estońskie firmy. Czy inspektor ma rację?

Zgodnie z zapisami ustawy federalnej „O kontroli państwowej za wykonywaniem międzynarodowych przewozów drogowych”, kraj pochodzenia ładunku nie ma wpływu na określenie rodzaju przewozu.

Wyżej wymieniony akt prawny określa, że ładunek kraju trzeciego – jest to ładunek którego właścicielem i/lub nadawcą bądź odbiorcą jest osoba prawna zarejestrowana w kraju innym niż kraj załadunku i kraj rozładunku środka transportu, albo osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo kraju innego niż kraj załadunku i kraj rozładunku środka transportu, bądź osoba nieposiadająca obywatelstwa, która zamieszkuje w kraju innym niż kraj załadunku i kraj rozładunku środka transportu.

W tym przypadku właścicielem i nadawcą ładunku jest osoba prawna z Estonii. Z tego wynika, że przewożony ładunek nie podlega pod określenie: „ładunek kraju trzeciego”.

Zatem przewóz tego rodzaju ładunku nie podlega wymaganiom zawartym w Zarządzeniu Ministerstwa Transportu Rosji nr 301 z 14.10.2015 r., a więc nie wymaga posiadania na pokładzie środka transportu zlecenia (dyspozycji) dla przewoźnika zagranicznego i rosyjskiego zezwolenia dwustronnego ze specjalną adnotacją: „zezwala się również przewóz ładunku kraju trzeciego”.

Data publikacji 01.09.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм