Podczas sporządzania zlecenia (dyspozycji) dla przewoźnika zagranicznego dokonano wpisu o nadawcy i odbiorcy ładunku. W maju 2017 roku inspektor transportowy poinformował, że dane zawarte w zleceniu (dyspozycji) dotyczące odbiorcy ładunku nie zgadzają się z danymi zawartymi w CMR, co oznacza naruszenie przepisów prawnych. Czy inspektor ma rację?

Zgodnie z zapisami Zarządzenia Ministerstwa Transportu Rosji nr 301 z 14.10.2015 r. w zleceniu (dyspozycji) dla przewoźnika zagranicznego powinny znaleźć się następujące dane:

  • trasa przewozu ładunku;
  • nazwa i waga ładunku;
  • dane nadawcy (nazwa, adres, telefon, osoba do kontaktu);
  • pełny adres miejsca załadunku środka transportu.

Z wyjaśnień Ministerstwa Transportu Rosji zawartych w piśmie nr 9-1720 z 30.12.2016 r. wynika, ze „…zgodność z danymi zawartymi z liście przewozowym  powinna dotyczyć tylko tej części danych, które są muszą być odzwierciedlone w zleceniu (dyspozycji)”.  

Z tego wynika, że wskazanie w nim odbiorcy ładunku i umieszczanie jego danych nie jest konieczne.

A więc w tym przypadku inspektor nie ma racji i jego żądanie jest niezgodne z przepisami prawa.

Data publikacji 24.08.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм