Podczas przygotowania dyspozycji („poruczenia”) dla przewoźnika zagranicznego dokonano wpisu dwóch nadawców ładunku, którzy byli wymienieni w rubryce pierwszej CMR i kodzie klasyfikacji celnej towaru. Inspektor transportowy powiedział, że wpisanie informacji dodatkowej tj. informacji dotyczacej drugiego nadawcy – składzie celnym oraz o kodzie celnym towaru w dyspozycji dla przewoźnika zagranicznego stanowi naruszenie przepisów i ukarał kierowcę grzywną. Czy inspektor miał rację?

Zgodnie z Zarządzeniem Ministerstwa Transportu FR nr 301 z 14.10.2015 r. w dyspozycji dla przewoźnika zagranicznego powinna obowiązkowo znaleźć się następująca informacja:

  • trasa przewozu ładunku;
  • nazwa i waga ładunku;
  • dane nadawcy (nazwa, adres, numer telefonu, osoba do kontaktu);
  • dokładny adres miejsca załadunku środka transportu.

Z wyjasnień Ministertswa Transportu FR zawartych w piśmie nr 9-1720 z 30.12.2016 r. wynika, że zgodność z danymi w liście przewozowym powinna następować tylko z tą częścią informacji, która powinna być obowiązkowo odzwierciedlona w dyspozycji.

Z tego wynika, że wpisanie dodatkowych danych (o drugim nadawcy – składzie celnym oraz kodzie celnym towaru) w dyspozycji nie jest obowiązkowe.  

Jednocześnie wpisanie dodatkowych danych nie stanowi naruszenia przepisów prawnych. Z tego wynika, że inspektor podjął wobec kierowcy decyzję, która jest sprzeczna z prawem i decyzja ta może być zaskarżona.

Data publikacji 14.03.2019

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм