Jakie organy rosyjskie mają prawo zakazać kierowcy – cudzoziemcowi wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej w przypadku jeśli nie zapłaci on grzywny administracyjnej?

Zgodnie z ustawą federalną nr 114-FZ z 15.08.1996 r. art. 27 ustęp 10, nie zezwala się wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej cudzoziemcowi lub osobie nieposiadającej obywatelstwa w przypadku jeśli osoba ta w okresie swojego poprzedniego pobytu w Rosji unikała zapłacenia grzywny administracyjnej.

Zgodnie z Zarządzeniem Rządu FR nr 12  z 14.01.2015 r. następujące organy federalne władzy wykonawczej są uprawnione do podejmowania decyzji o zakazie wjazdu cudzoziemca do Rosji:

  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych;
  • Federalna Służba Bezpieczeństwa;
  • Ministerstwo Obrony;
  • Służba Wywiadu Zewnętrznego;
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
  • Federalna Służba Wykonywania Kar Pozbawienia Wolności;
  • Federalna Służba Celna;
  • Federalna Służba ds. Monitoringu Finansowego.

Z powyższego wynika, ze funkcjonariusze ww. organów mają prawo do podejmowania decyzji o zakazie wjazdu do Rosji cudzoziemca, w przypadku jeśli w okresie swojego poprzedniego pobytu w Rosji nie zapłacił on kary grzywny administracyjnej w wyznaczonym do tego okresie.

Data publikacji 11.04.2019

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм