Czy zagraniczny przewoźnik podczas przejazdu z ładunkiem przez terytorium Rosji może wpisać w rybryce 12 i 13 zezwolenia rosyjskiego tylko nazwę kraju załadunku i rozładunku i nie wpisywać nazwy miejscowości załadunku i rozładunku towaru?

Zgodnie z rosyjskimi przepisami zawartymi w Zasadach wypełniania zezwoleń rosyjskich i specjalnych zezwoleń jednorazowych na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego z terytorium lub na terytorium kraju trzeciego, które zostały zatwierdzone w Zarządzeniu Ministerstwa Transportu Rosji nr 302 z 14.10.2015 r., przewoźnik wykonujący przewóz ładunku powinien przed przejazdem środka transportu przez terytorium Federacji Rosyjskiej wypełnić rubryki w blankiecie zezwolenia rosyjskiego w następujący sposób (pkt 1 ppkt d Zasad):

  • wpisać nazwę państwa i/lub miejsce załadunku – w punkcie 12 blankietu zezwolenia;
  • wpisać nazwę państwa i/lub miejsce rozładunku – w punkcie 13 blankietu zezwolenia.

Z tego wynika, że podczas przejazdu środka transportu z ładunkiem przez terytorium Rosji, przewoźnik ma prawo wpisać w punkcie 12 i 13 blankietu zezwolenia rosyjskiego tylko nazwę państwa załadunku i rozładunku towaru, i nie ma obowiązku wpisywania dodatkowo nazwy miejscowości załadunku i rozładunku.

W ten czas, wpisanie dodatkowo nazwy miejscowości wraz z nazwą państwa załadunku i rozładunku towaru, uwolni przewoźnika od niepotrzebnych wyjaśnień z inspektorem transportowym podczas przeprowadzania kontroli transportowej.

Data publikacji 11.10.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм