Czy wolno dokonywać zmian w punkcie 5 rosyjskiego zezwolenia jednorazowego, jeśli podczas przejazdu do miejsca rozładunku ciągnik uległ uszkodzeniu?

Zgodnie z zapisami zawartymi w Zarządzeniu Ministerstwa Transportu nr 302, w rubryce 5 (numer rejestracyjny środka transportu) blankietu jednorazowego zezwolenia rosyjskiego, dopuszcza się poprawki w przypadku zamiany środka transportu, który jest niesprawny, tylko jeśli na pokładzie środka transportu znajduje się dokument (zaświadczenie) potwierdzający stan techniczny środka transportu, wystawiony przez stację obsługi technicznej pojazdów.

Jeśli dokument ten (zaświadczenie) został wystawiony w języku innym niż język rosyjski, to w takim przypadku powinien on być przetłumaczony na język rosyjski i poświadczony zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

Jednocześnie poprawka w numerze rejestracyjnym środka transportu powinna być poświadczona pieczątką przewoźnika, o ile ją posiada.

Z tego wynika, że kierowca środka transportu ma prawo do dokonania poprawki w numerze rejestracyjnym środka transportu w blankiecie zezwolenia rosyjskiego w przypadku zamiany środka transportu, który jest niesprawny, jeśli w poprawny sposób dokona tej poprawki oraz pod warunkiem, że na pokładzie środka transportu znajduje się oryginał dokumentu (zaświadczenie) o stanie technicznym środka transportu wystawiony przez stację obsługi technicznej pojazdów.

Data publikacji 21.02.2019

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм