Czy wiosenne ograniczenia sezonowe na poruszanie się na odcinku drogi Kuniczyna Góra – Pieczory – Izborsk (obwód pskowski) działa na środki transportu wykonujące międzynarodowe przewozy ładunków?

Droga Pieczory – granica z Estonią (Kuniczyna Góra) – Pieczory – Stary Izborsk 3 +787 km ma status drogi o znaczeniu regionalnym, które objęte są sezonowymi ograniczeniami na przejazd środków transportu. Ograniczenia te są ustalane przez władze miejscowe obwodu pskowskiego.

Po ww. drodze w okresie od 25.03.2019 r. do 23.04.2019 r. mogą poruszać się tylko środki transportu o maksymalnym nacisku na osie:

  • 5 ton dla osi pojedynczej,
  • 4,5 tony na każdą z podwójnej osi podwozia,
  • 4 tony na każdą z trzyosiowych osi podwozia.

Aby środek transportu, którego wskazania nacisku na osie przekraczają ww. normy mógł przejechać po ww. trasie w ww. okresie, właściciel pojazdu musi odpowiednio wcześniej wystąpić o wydanie zezwolenia specjalnego do przedsiębiorstwa państwowego PSKOWAWTODOR i zapłacić za szkody spowodowane za przejazd tym środkiem transportu.

Ww. ograniczenia dotyczą również środków transportu, wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe ładunków.

Data publikacji 28.03.2019

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?