Czy są jakieś podstawy prawne do tego aby nie zezwolić na wjazd na terytorium Federacji Rosyjskiej cudzoziemcowi, który jest kierowcą wykonującym przewóz międzynarodowy, w przypadku jeśli nie zapłacił on grzywny administracyjnej?

Zgodnie z ustawą federalną nr 114-FZ z 15.08.1996 r. art. 27 ustęp 1 punkt 10, nie zezwala się wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej cudzoziemcowi lub osobie nieposiadającej obywatelstwa w przypadku jeśli osoba ta w okresie swojego poprzedniego pobytu w Rosji unikała zapłacenia grzywny administracyjnej. W takim przypadku cudzoziemcowi nie zezwala się wjazdu do Rosji do czasu zapłacenia grzywny w pełnej wysokości.  

Zgodnie z art. 32.2 kodeksu wykroczeń administracyjnych FR, osoba pociągnięta do odpowiedzialności administracyjnej ma 60 dni od dnia wejścia w życie decyzji o wyznaczeniu kary grzywny na dobrowolne wpłacenie tej grzywny. Z tego wynika, że funkcjonariusze niektórych uprawnionych do tego organów władzy wykonawczej mają prawo do podjęcia wobec cudzoziemca decyzji o niewpuszczeniu go na terytorium FR – po upływie ww. terminu.

W przypadku podjęcia przez funkcjonariusza ww. organu decyzji o niewpuszczeniu cudzoziemca na terytorium FR z powodu niezapłacenia grzywny, cudzoziemiec ten powinien zapłacić grzywnę aby móc wjechać na terytorium FR. Następnie powinien przesłać wniosek o anulowanie decyzji o niewpuszczeniu go na terytorium FR do miejscowego organu władzy wykonawczej, który podjął tę decyzję załączając dokument potwierdzający dokonanie zapłaty grzywny oraz kopię paszportu.

Data publikacji 04.04.2019

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?