Czy przewoźnik zagraniczny, który przewozi ładunek humanitarny w tranzycie przez Rosję nieposiadając zezwolenia na przewóz ładunku przez FR, ma prawo do przejazdu przez terytorium Rosji z posiadanym przez kierowcę pismem wystawionym przez właściwy organ zagraniczny kraju okazującego pomoc humanitarną, sporządzonym w języku angielskim, bez zezwolenia?

Zgodnie z zapisami znajdującymi się w Zarządzeniu Ministerstwa Transportu Rosji nr 249 z 10.08.2015 r., pismo właściwego organu zagranicznego kraju okazującego pomoc humanitarną, powinno być sporządzone w języku rosyjskim albo w innym języku.

Jednakże w przypadku przedłożenia pisma sporządzonego w innym języku, powinno być do niego załączone tłumaczenie na język rosyjski poświadczone w sposób wymagany przez prawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

A więc, w celu wykonania przewozu ładunku humanitarnego bez zezwolenia w tranzycie przez Rosję, na pokładzie środka transportu koniecznie powinno się znaleźć stosowne pismo (w języku angielskim) wraz z jego tłumaczeniem na język rosyjski sporządzonym we właściwy sposób, tj. poświadczonym notarialnie i zawierającym apostille.

Data publikacji 16.03.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм