Czy przewoźnik uzbecki może na podstawie dwustronnego zezwolenia rosyjskiego wykonać dwustronny przewóz ładunku kraju trzeciego na trasie Rosja – Uzbekistan, jeśli kupującym (odbiorcą) jest firma z Afganistanu?

Zasady (warunki szczególne) wykonywania dwustronnych przewozów ładunków krajów trzecich na terytorium Federacji Rosyjskiej zostały uregulowane w Zarządzeniu Ministerstwa Transportu Rosji nr 301 z 14.10.2015 r.

Zgodnie z zapisami ww. zarządzenia, biorąc pod uwagę trasę przewozu Rosja –Uzbekistan, przewoźnik uzbecki nie może wykonać przewozu dwustronnego ładunku kraju trzeciego (odbiorcą jest firma z Afganistanu) na podstawie dwustronnego zezwolenia rosyjskiego. Przewóz takiego rodzaju może być wykonany tylko na podstawie trójstronnego (specjalnego) zezwolenia rosyjskiego.

Wcześniej przewoźnicy uzbeccy mogli wykonywać taki przewóz na podstawie dwustronnego zezwolenia rosyjskiego w przypadku posiadania na pokładzie środka transportu zlecenia (tzw. „poruczenia”) dla przewoźnika zagranicznego, oprócz zezwolenia.

Jednak od 26.11.2017 r. możliwość ta została utracona w związku z wejściem w życie zmian do Zarządzenia Ministerstwa Transportu Rosji nr 301 z 14.10.2015 r., zgodnie z którymi prawo do wykonania przewozu na podstawie „poruczenia” pozostało tylko u przewoźników z Unii Europejskiej i krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu).

Data publikacji 20.09.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм