Czy mogę zapłacić karę grzywny za naruszenie przepisów ruchu drogowego z uwzględnieniem 50% obniżki jeśli otrzymałem decyzję o wyznaczeniu mi grzywny pocztą po upływie 20 dni od dnia podjęcia tej decyzji?

Osoba pociągnięta do odpowiedzialności administracyjnej ma prawo do zapłacenia w przeciągu 20 dni od dnia podjęcia decyzji wyznaczającej karę grzywny z uwzględnieniem 50% obniżki od wyznaczonej kwoty, tylko za wykroczenia przewidziane w Rozdziale 12 kodeksu wykroczeń administracyjnych FR (KoAP FR), poza niektórymi wyjątkami.   

Jednakże na początku 2019 roku weszły w życie zmiany w KoAP FR, zgodnie z którymi w przypadku jeśli kopia decyzji wyznaczającej grzywnę administracyjną została doręczona osobie pociągniętej do odpowiedzialności listem poleconym po upływie dwudziestu dni od dnia podjęcia tej decyzji, to ww.termin ulega wznowieniu na podstawie decyzji sędziego, organu lub funkcjonariusza, który podjął taką decyzję na wniosek osoby pociągniętej do odpowiedzialności administracyjnej.  

Z tego wynika, że aby zapłacić połowę wyznaczonej kary grzywny, trzeba wpierw dokonać wznowienia dwudziestodniowego terminu ulgowego odnośnie zapłaty grzywny występując z odpowiednim wnioskiem do osoby, która podjęła tę decyzję. Gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, uzyskuje się prawo do zapłacenia połowy wysokości grzywny.

Data publikacji 14.02.2019

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм