Czy kierowca może wypełnić rubryki w rosyjskim zezwoleniu na wykonanie międzynarodowego zezwolenia drogowego długopisem żelowym lub ścieralnym?

W Zarządzeniu Ministerstwa Transportu FR nr 302 regulującym zasady wypełniania blankietów rosyjskich zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych nie ma zapisów dotyczących jakim długopisem należy wypełniać blankiety zezwoleń.

Dlatego kierowca ma prawo wypełnić blankiet rosyjskiego zezwolenia długopisem żelowym lub ścieralnym.

Chcemy jednak zwrócić uwagę na to, że funkcjonariusze rosyjskiej inspekcji transportowej również mają wiedzę na temat właściwości niektórych rodzajów długopisów. W praktyce zdarzają się przypadki  gdy kierowca przedłożył do kontroli blankiet zezwolenia wypełniony długopisem żelowym lub ścieralnym, a inspektor transportowy zabrał do swojego biura to zezwolenie do kontroli, a następnie po pewnym czasie mówił, że blankiet zezwolenia nie jest wypełniony – to znaczy sam starł zapisy wpisane do zezwolenia tego rodzaju długopisem. W wyniku tych manipulacji kierowca ponosił odpowiedzialność za przejazd przez terytorium Rosji z niewypełnionym blankietem zezwolenia i nie mógł udowodnić, że w prawidłowy sposób wypełnił zezwolenie przed wjazdem na terytorium FR.

Biorąc powyższe pod uwagę zalecamy aby wypełniać zezwolenia zwykłym „nieścieralnym” długopisem albo koniecznie sfotografować wypełnione zezwolenie zanim zostanie przekazane inspektorowi do kontroli, aby uniknąć niezgodnego z prawem pociągnięcia kierowcy do odpowiedzialności administracyjnej.

Data publikacji 18.04.2019

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм