Czy kierowca ma obowiązek przedłożenia talonu ewidencyjnego w celu wpisania tam adnotacji o odbyciu kontroli podczas wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej z terytorium Białorusi, jeśli talon ten został wydany przez organ celny podczas przekraczania granicy litewsko-białoruskiej?

Zapisy ustawy federalnej „O kontroli państwowej za wykonywaniem międzynarodowych przewozów drogowych”  przewidują, że kierowca środka transportu ma w określonych w ustawie przypadkach obowiązek uzyskania od uprawnionego funkcjonariusza organu federalnego władzy wykonawczej lub zdania mu talonu ewidencyjnego na przejściu granicznym FR.  

Na chwilę obecną na białoruskim odcinku granicy państwowej FR nie istnieją oficjalne rosyjsko-białoruskie przejścia graniczne. Z tego wynika, że kierowca nie ma obowiązku uzyskania adnotacji w talonie ewidencyjnym na najbliższym do granicy rosyjskiej i trasy przewozu posterunku kontrolnym stacjonarnym bądź mobilnym podczas wykonywania przewozu przez białoruski lub kazachstański odcinek zewnętrznej granicy Unii Celnej.

Jednakże należy zaznaczyć, że kierowca ma obowiązek przedłożenia talonu ewidencyjnego tylko na żądanie funkcjonariusza inspekcji transportowej na wyznaconych punktach kontroli.

A więc jeśli kierowca nie był poproszony na punkcie kontroli transportowej o okazanie talonu ewidencyjnego w celu jego kontroli, to nie ma on obowiązku przymusowego okazywania go  celem dokonania adnotacji o odbyciu kontroli.  

Data publikacji 12.10.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм