Czy jest zgodna z przepisami prawnymi konkluzja funkcjonariusza inspekcji transportowej FR, że zlecenie (dyspozycja) jest nieważne w przypadku jeśli na pieczątce firmy rosyjskiej wystawiającej zlecenie nie ma numeru NIP?

Zgodnie z zapisami zawartymi w rosyjskich przepisach prawnych, spółka ma prawo lecz nie obowiązek posiadania pieczęci ze swoją nazwą.

Jednakże ustawodawstwo federalne może przewidywać obowiązek spółki do używania pieczątki.

W ustawodawstwie FR brak jednak zasad określających jakie dane powinna obowiązkowo zawierać pieczątka spółki. Wyjątek stanowi tylko pieczęć z godłem państwa (godłem Federacji Rosyjskiej), która powinna zawierać NIP i REGON spółki.

Zatem inspektor transportowy nie ma podstaw by uznać zlecenie dla zagranicznego przewoźnika za nieważne w przypadku jeśli zlecenie zawiera pieczątkę spółki bez numeru NIP, o ile pieczęć nie zawiera godła państwowego FR.

Data publikacji 10.11.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм