Czy funkcjonariusz rosyjskiej inspekcji transportowej ma prawo uznać list przewozowy CMR za nieważny w przypadku jeśli został on nieprawidłowo lub nie w całości wypełniony?

Zgodnie z art. 4 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) – dowodem zawarcia umowy przewozu jest list przewozowy. Brak, nieprawidłowość lub utrata listu przewozowego nie wpływa na istnienie ani na ważność umowy przewozu, która mimo to podlega przepisom niniejszej Konwencji.

Zgodnie z rosyjskimi przepisami prawnymi CMR (międzynarodowy list przewozowy) nie stanowi druku ścisłego zarachowania.

Oprócz tego w rosyjskim ustawodawstwie brak przepisów odnośnie prawidłowego wypełniania CMR.

W braku przeciwnego dowodu list przewozowy stanowi dowód zawarcia umowy, warunków umowy oraz przyjęcia towaru przez przewoźnika (art. 9 Konwencji CMR).

Na podstawie przepisów prawnych FR umowa jako akt cywilnoprawny może być uznana za nieważną tylko na podstawie decyzji sądu.

Z powyższego wynika, że tylko sąd może stanowić o uznaniu listu przewozowego CMR za nieważny.

Sąd nie może jednak tego zrobić z własnej inicjatywy lecz wyłącznie w ramach sporu cywilnoprawnego z powództwa zainteresowanej osoby.

Zatem rosyjski inspektor transportowy nie ma kompetencji aby uznać list przewozowy CMR za nieważny w przypadku jeśli jest on nieprawidłowo lub nie w całości wypełniony.

Data publikacji 02.11.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм