W jakim terminie osoba, pociągnięta do odpowiedzialności administracyjnej z tytułu naruszenia w zakresie prawa celnego, może złożyć zażalenie na postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego? Jak liczy się ten termin, jeżeli postanowienie zostało wysłane pocztą?

Termin zażalenia w sprawie postępowania administracyjnego określa art. 30.3 Kodeksu Administracyjnego Federacji Rosyjskiej: wynosi on 10 dób od momentu doręczenia lub otrzymania kopii postanowienia. Ten termin jest liczony w dniach kalendarzowych.

W sytuacji, jeżeli postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego urząd celny wydał względem osoby prawnej lub osoby, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przedmiotowe postanowienie można zaskarżyć w Sądzie Arbitrażowym zgodnie z Kodeksem Postępowania Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej) (АПК РФ).

Kodeks Postępowania Arbitrażowego FR ustala inne zasady naliczania terminów procesowych, w tym terminu zażalenia na postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (cz. 2 art. 208 KPA FR ), który jest naliczany wyłącznie w dniach roboczych.

A więc w tej sytuacji zażalenie na postanowienie o wszczęciu postepowania administracyjnego można złożyć w terminie 10 dni roboczych od momentu jego otrzymania.

Jeżeli postanowienie zostało skierowane do osoby drogą pocztową, w razie zażalenia, złożonego jak do sądu powszechnego o jurysdykcji ogólnej, tak i do sądu arbitrażowego, początkiem terminu jest data otrzymania listu od pracownika poczty.

Data publikacji 15.12.2016

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм