W jakim przypadku osoba fizyczna może wwieźć zagraniczny środek transportu na terytorium Unii Celnej dla potrzeb osobistych bez uiszczenia należności celnych?

Zgodnie z Zasadami przemieszczania towarów do celów osobistych przez granicę celną Unii Celnej przez osoby fizyczne oraz zapisami kodeksu celnego Unii Celnej, zagraniczny środek transportu może być wwieziony do osobistego wykorzystania z całkowitym zwolnieniem od uiszczenia należności celnych – na określony przez organ celny czas.  

Jednakże w wielu przypadkach organ celny ma prawo do zażądania przedłożenia zabezpieczenia uiszczenia należności celnych wobec tego środka transportu.

I tak, zabezpieczenie muszą przedłożyć osoby Unii Celnej, natomiast osoby zagraniczne są zwolnione z tego obowiązku.

Zgodnie z kodeksem celnym Unii Celnej, status osoby Unii Celnej i osoby zagranicznej jest określany nie za pomocą przynależności do obywatelstwa danego kraju, lecz za pomocą faktycznego miejsca stałego zamieszkania w kraju, który jest członkiem Unii Celnej. To znaczy osobą Unii Celnej może być zarówno obywatel państwa Unii Celnej, jak również cudzoziemiec stale zamieszkujący na terytorium Unii Celnej. I na odwrót: osobą zagraniczną  może być zarówno cudzoziemiec, jak również obywatel państwa członkowskiego Unii Celnej, który nie posiada miejsca zamieszkania na terytorium Unii Celnej.

Data publikacji 10.05.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм