W jaki sposób zgłaszający może dokonać oględzin ładunku zanim złoży zgłoszenie towaru aby uniknąć odpowiedzialności za brak zgłoszenia (niewiarygodne zgłoszenie) jeśli nie jest pewien, że dana część towaru nie jest zgodna dokumentami transportowymi?

Ustawodawstwo celne EAUG przewiduje, że po zakończeniu procedury celnej tranzytu celnego należy dokonać zgłoszenia towaru lub przekazać ten towar do składowania czasowego.   

Pod terminem czasowego składowania towaru należy rozumieć w szczególności przechowanie towaru zagranicznego w miejscu czasowego przechowania do momentu zwolnienia go przez organ celny (art. 98 kodeksu celnego EAUG).

W celu umieszczenia towaru do przechowania czasowego należy przedłożyć do organu celnego dokumenty transportowe i/lub zgłoszenie (deklarację) tranzytową na te towary bądź dokument zawierający dane o numerze rejestracji informacji wstępnej, która była zgłoszona w postaci elektronicznej. Złożenie dokumentów do organu celnego może nastąpić w postaci elektronicznej (art. 100 ust. 1 kc EAUG).

Należy również zawrzeć umowę ze składem czasowego przechowania (CBX). Umieszczenie towaru na takim składzie (CBX) może nastąpić zarówno z rozładunkiem środka transportu jak też bez rozładunku, w zależności od warunków zawartej umowy.

Osoba posiadająca stosowne pełnomocnictwo odnośnie towaru, w tym odbiorca ładunku, może wykonywać operacje z takim towarem, które są niezbędne do zagwarantowania przechowania go w stanie nienaruszonym, jak również do oględzin i pomiarów towaru, przemieszczania go wewnątrz terenu składowania (art. 102 ust. 1 kc EAUG).

Osoba taka za zgodą organu celnego może wykonywać inne operacje z towarem, w tym pobór prób i /lub wzoru towaru, otwarcia opakowania w celu sprawdzenia ilości i /lub cech towaru (art. 102 ust.2 kc EAUG).

W przypadku wykrycia, że dane dotyczące towaru są niewiarygodne lub wykrycia towaru, który nie był wymieniony w dokumentach transportowych, odbiorca ładunku może później zweryfikować dane dotyczące towaru podczas ich zgłaszania. Należyte wykonanie operacji z towarem gwarantuje podmiotowi prowadzącemu handel zagraniczny, brak zastrzeżeń ze strony organu celnego podczas zgłaszania towaru.

Data publikacji 10.05.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм