W jaki sposób mogę odzyskać kwotę nadpłaconych należności celnych w przypadku gdy po złożeniu deklaracji celnej na towar i zapłaceniu przez zgłaszającego cła okazało się, że towar został dostarczony w mniejszej ilości niż było to wskazane w zgłoszeniu i dokumentach transportowych?

Jeśli towar został dostarczony w mniejszej ilości, to zgłaszający ma prawo do zwrotu nadpłaconej kwoty należności celnych.

W tym celu należy złożyć w organie celnym wniosek o zwrot nadpłaconej lub pobranej kwoty należności celnych i podatku.

Do tego wniosku należy załączyć:

  • dokument płatniczy potwierdzający dokonanie zapłaty lub pobranie cła i podatku, które podlegają zwrotowi;
  • dokumenty potwierdzające naliczenie należności celnych i podatku, które podlegają zwrotowi;
  • dokumenty potwierdzające fakt dokonania nadpłaty lub pobrania należności celnych i podatku;
  • dokumenty rejestracyjne osoby prawnej lub przedsiębiorcy indywidualnego, o ile nie były one wcześniej składane do organu celnego;
  • inne dokumenty, które mogą być przedłożone przez daną osobę w celu potwierdzenia zasadności zwrotu.

W charakterze dokumentów potwierdzających fakt dokonania nadpłaty organ celny przyjmuje „korektę zgłoszenia towaru” (KDT) sporządzoną zgodnie z „Trybem wprowadzania zmian (uzupełnień) do danych zgłoszonych w deklaracji na towar”, który został zatwierdzony w Postanowieniu Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Ekonomicznej nr 289 z 10.12.2013 r.

Data publikacji 17.05.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм