W 2017 roku nasza firma została pociągnięta do odpowiedzialności administracyjnej za wykonanie wewnętrznego przewozu na terytorium Unii Celnej. W celu zwolnienia środka transportu musimy zapłacić należności celne. Organ celny naliczył cło w sposób taki jak podczas procedury umieszczenia środka transportu w procedurze dopuszczenia do obrotu na rynek wewnętrzny. Czy jest jakaś możliwość zmniejszenia wysokości należności celnych?

Zgodnie z art. 344 kodeksu celnego Unii Celnej, który obowiązywał w 2017 roku, w przypadku przeprowadzenia operacji ze środkami transportu międzynarodowego przywiezionymi czasowo, które na obszarze celnym Unii Celnej są niedopuszczalne (patrz: art. 344 ust. 2 ), muszą być uiszczone należności celne, które podlegałyby zapłacie przy objęciu takich środków transportowych procedurą dopuszczenia do obrotu na rynek wewnętrzny. Jeśli naliczenie tych należności nastąpiło w 2017 roku, to jest to zgodne z prawem.

Ale z dniem 1 stycznia 2018 roku wszedł w życie nowy kodeks celny EAUG.

Zgodnie z art. 279 ust. 11 i 12  kc EAUG obecnie w podobnych przypadkach należności celne naliczane są w inny sposób. Należności celne muszą być uiszczone w takiej wysokości, która podlegałyby zapłacie przy objęciu takich towarów procedurą celną czasowego wwozu z częściową zapłatą cła wwozowego i podatków, licząc od dnia, następującego po dniu zwolnienia tego towaru w charakterze czasowo wwiezionego środka transportu międzynarodowego do dnia ich faktycznego wywozu lub umieszczenia w innej procedurze celnej.

Zgodnie z przepisami przejściowymi kc EAUG (art. 458), niniejsze zmiany posiadają moc wsteczną, co oznacza, że dotyczą również tych środków transportu międzynarodowego, które były użytkowane na terytorium Unii Celnej przed 1 stycznia 2018 r. w sposób niezgodny z prawem.

Oznacza to, że jeśli należności celne nie zostały opłacone w 2017 r. zgodnie z pierwotnym ich naliczeniem, to powinny zostać przeliczone przez organ celny wg nowych przepisów, co w znacznym stopniu obniży ich wysokość.

Data publikacji 14.02.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм