Przewoźnik złożył skargę na działanie funkcjonariusza służby celnej do celnego organu wyższego. Organ celny odmówił wszczęcia rozpatrzenia skargi powołując się na to, że skarga została skierowana do organu celnego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Czy odmowa jest zgodna z przepisami prawnymi, jeśli skarga została skierowana na urzędowy adres e-mailowy organu celnego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami?

Tryb składania skarg na decyzje lub działanie bądź zaniechanie działania funkcjonariuszy służby celnej jest określony w ustawie federalnej nr 311-FZ z 27.11.2010 „O regulacjach celnych w FR” w Rozdziale 3.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy federalnej „O regulacjach celnych” skarga na decyzję, działanie bądź zaniechanie działania organu celnego lub funkcjonariusza służby celnej powinna być złożona w postaci pisemnej i podpisana własnoręcznie przez osobę, która uważa, że jej prawo zostało naruszone lub przez jej pełnomocnika. W przypadku jeśli skarga jest złożona przez pełnomocnika, to do skargi tej powinny być załączone dokumenty, potwierdzające pełnomocnictwo tej osoby. Nie jest dopuszczane wykorzystywanie faksymile podpisu w celu podpisania skargi.

Zatem w przypadku wpływu skargi za pośrednictwem poczty elektronicznej, organ celny ma podstawę formalną do odmowy rozpatrzenia tej skargi nawet jeśli została ona podpisana przez osobę posiadającą pełnomocnictwo i załączono do niej wszelkie dokumenty poświadczające pełnomocnictwo osoby podpisującej tę skargę.

Data publikacji 10.11.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм