Przewoźnik rosyjski, który jest zarejestrowany w Moskwie, został pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej za wykroczenie celne, które zostało wykryte przez oddział celny na międzynarodowym drogowym przejściu granicznym. Decyzja w tej sprawie została podjęta przez Urząd Celny w Pskowie, któremu podlega to przejście drogowe. Do jakiego sądu ma zwrócić się przewoźnik z zaskarżeniem niniejszej decyzji?

Zawodowa działalność przewoźnika polegająca na wykonywaniu międzynarodowych przewozów ładunków jest działalnością gospodarczą.

Zgodnie z kodeksem wykroczeń administracyjnych FR (KoAP FR) decyzja w sprawie wykroczenia administracyjnego, które związane jest wykonywaniem działalności gospodarczej lub jakiejkolwiek innej biznesowej, może być zaskarżona w sądzie arbitrażowym na podstawie arbitrażowego ustawodawstwa procesowego.   

Zgodnie z normami arbitrażowego kodeksu procesowego FR, wniosek o zaskarżenie decyzji organu administracyjnego w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności administracyjnej, powinien być złożony do sądu arbitrażowego zgodnie z miejscem pobytu lub miejscem zamieszkania osoby zgłaszającej, bądź zgodnie z miejscem znajdowania się organu administracyjnego, który podjął decyzję o pociągnięciu do odpowiedzialności administracyjnej, która ma być zaskarżana.  

A więc, w niniejszym przypadku przewoźnik może złożyć zaskarżenie decyzji albo do Sądu Arbitrażowego w Moskwie, albo  do Sądu Arbitrażowego Obwodu Pskowskiego – zgodnie ze swoim wyborem.

Data publikacji 10.05.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм