Przewoźnik polski chciał wwieźć towar na terytorium Federacji Rosyjskiej z wykorzystaniem karnetu TIR. Na tzw. wielostronnym międzynarodowym przejściu drogowym (MAPP), organ celny na granicy FR odmówił otwarcia tranzytu, odmawiając przyjęcia karnetu TIR i zażądał przedłożenia gwarancji celnych na ogólnych zasadach. Czy postępowanie organu celnego jest zgodne z prawem?

Według ogólnych przepisów karnet TIR jest uznawany przez organy celne FR w charakterze należytego i wystarczającego sposobu zabezpieczenia uiszczenia należności celnych podczas otwarcia tranzytu.

Najeży jednakże wziąć pod uwagę, że otwarcie tranzytu celnego na podstawie karnetu TIR można wykonać nie na wszystkich  przejściach granicznych na terytorium FR.

W Zarządzeniu Federalnej Służby Celnej (FTS) FR nr 2568 z 14.12.2015 r. zatwierdzono wykaz przejść granicznych FR przez które dozwolony jest wwóz towarów przemieszczanych zgodnie z Konwencją TIR.

W przypadku wwozu towaru przez MAPP wymieniony w tym wykazie, odmowa organu celnego odnośnie otwarcia procedury tranzytu celnego na podstawie karnetu TIR, stanowi naruszenie prawa. Jeśli wwóz towaru następuje przez inne przejście graniczne, to karnet TIR podlega zamknięciu, a procedury celne wobec towaru sporządzane są zgodnie z zapisami ustawodawstwa celnego krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (AEES).

ma umowy o podziale odpowiedzialności w przypadku tranzytu w tego rodzaju przewozach.

Data publikacji 14.09.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм