Przewoźnik odzyskał towar, który był zatrzymany w zawiązku ze sprawą o popełnienie wykroczenia administracyjnego, w celu dalszych czynności celnych. Czy przewoźnik może zabrać ten towar ze składu czasowego przechowania, doładowując go do ciężarówki, która jedzie w tej samej trasie, ale wykonującej przewóz innego ładunku zgodnie z procedurą celną tranzytu celnego?

Ponieważ towar, który był wcześniej umieszczony w środku transportu znajduje się w procedurze celnej tranzytu celnego, to doładunek innego towaru do tego środka transportu będzie wymagać operacji związanej z usunięciem środków identyfikacji celnej, tj. plomb. Zgodnie z art. 148 kodeksu celnego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej tego rodzaju operacje dozwolone są wyłącznie za zgodą organu celnego, na terytorium którego są dokonywane i tylko na terytorium strefy kontroli celnej.  

W celu uzyskania zgody na przeprowadzenie tej operacji z ładunkiem należy zwrócić się do najbliższego organu celnego i złożyć stosowny wniosek. Tryb składania wniosku i jego treść jest regulowana w Decyzji Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Ekonomicznej nr 170 z 13.12.2017 r. „O niektórych sprawach związanych ze stosowaniem procedury celnej tranzytu celnego” (Decyzja).

Jeśli wymagania określone w ww. Decyzji są spełnione, to organ celny jest zobowiązany do wydania zgody na doładunek towaru.

Odmowa wydania zgody jest możliwa tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach określonych w Decyzji, a mianowicie: jeśli wniosek został złożony przez osobę nieuprawnioną lub do organu, który nie jest uprawniony do wydania takiej decyzji, nie zawiera danych, które są obowiązkowe zgodnie z ww. Decyzją albo jeśli w dokumentach transportowych (przewozowych), dokumentach potwierdzających zastosowanie ograniczeń lub innych dokumentach wydanych przez stosowne organy państwowe zawarty jest zakaz dokonywania tego rodzaju operacji.

Data publikacji 02.08.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм