Podczas otwarcia procedury celnej tranzytu celnego funkcjonariusz służby celnej wyznaczył dość krótki termin tranzytu celnego – jeden dzień. W wyniku tego kierowca nie zdążył dojechać do wewnętrznego posterunku celnego i przekroczył termin tranzytu celnego. Z tego tytułu firma została ukarana karą grzywny. Czy działania organu celnego związane z wyznaczeniem kary grzywny były zgodne z prawem? Czy istnieje minimalny termin służący do wyznaczenia tranzytu celnego?

Sposób określania terminu tanzytu celnego jest opisany w artykule 219 kodeksu celnego Unii Celnej.

W ustępie 1 ww. artykułu jest zapisane, że termin tranzytu celnego od organu celnego wysyłki do organu celnego przeznaczenia jest ustalany przez organ celny wysyłki na podstawie zwykłego terminu transportu towarów, rodzaju środka transportu i jego możliwości, ustalonej trasy oraz innych warunków transportu i/lub wniosku zgłaszającego lub przewoźnika, jeżeli przewoźnik nie występował jako zgłaszający procedury tranzytu celnego, jak również z uwzględnieniem wymagań trybu pracy i odpoczynku kierowcy zgodnie z umowami międzynarodowymi, jednak ten termin nie może być dłuższy niż nieprzekraczalny termin tranzytu celnego.

Oprócz tego Instrukcja o wykonywaniu operacji celnych podczas wewnętrznego i międzynarodowego tranzytu celnego towarów, która była zatwierdzona przez Państwowy Komitet Celny FR w Zarządzeniu nr 973 z 8 września 2003 r., w artykule 32 mówi, że zaleca się by termin dostawy towaru przewożonego transportem drogowym wynosił 450 km na dobę. Jednakże norma ta stanowi wyłącznie zalecenie.

Z tego wynika, że ustawodawstwo celne nie określa minimalnego terminu tranzytu celnego w sposób imperatywny.

Dokonując oceny zgodności z prawem pociągnięcia przewoźnika do odpowiedzialności administracyjnej, należy wziąć pod uwagę, że w przypadku istnienia podstaw do przypuszczenia, że kierowca może nie przyjechać do organu celnego miejsca przeznaczenia w wyznaczonym czasie, przewoźnik ma prawo zwrócić się do organu celnego z prośbą o przedłużenie terminu tranzytu celnego. Jeśli jednak nie podjęto żadnych działań, to sam fakt wyznaczenia krótkiego terminu tranzytu celnego nie może stanowić podstawy do zwolnienia przewoźnika z odpowiedzialności administracyjnej.

Data publikacji 23.11.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм