Po złożeniu dokumentów w celu otwarcia tranzytu celnego na drogowym przejściu granicznym przewoźnik otrzymał od funkcjonariusza służby celnej następujący dokument: wezwanie do uzupełnienia brakujących danych i dokumentów. W niniejszym dokumencie zawarte jest wezwanie do podania danych dotyczących oznakowania miejsc ładunkowych oraz o rodzaju opakowania. Czy tego rodzaju wezwanie organu celnego było zgodne z prawem i co należy w tej sytuacji uczynić?

Artykuł 159 ustęp 1 kodeksu celnego Unii Celnej określa wykaz dokumentów i informacji dostarczanych do organu celnego przy przybyciu (wwozie) towarów do obszaru celnego Unii Celnej przez przewoźnika wykonującego przewóz transportem drogowym. Wśród tych danych wymienione są m.in. informacje o liczbie jednostek ładunku, o ich oznakowaniu oraz o rodzajach opakowania towarów.

Jeśli w dokumentach przewozowych jest zawarta na przykład informacja o ilości miejsc ładunkowych lecz brak informacji o wszytskich rodzajach opakowania towaru i oznakowaniu miejsc ładunkowych, to organ celny ma prawo do zapytania w celu uzyskania brakujących danych do przeprowadzenia kontroli celnej.

Z tego wynika, że ww. wezwanie jest zgodne z prawem.

Odpowiedź na wezwanie może być złożona w dowolnej postaci. Zalecamy by w odpowiedzi wymienić rodzaje opakowania, w tym opakowanie pierwotne, wtórne oraz rodzaj wykorzystanego opakowania: np. pudła tekturowe i palety.

Dane dotyczące oznakowania miejsc ładunkowych należy wskazać w przypadku jeśli istnieją.

W przypadku przewozu na paletach oznakowanie może zawierać informacje o towarze, przewożonym na każdym miejscu ładunkowym (tzn. na jednej palecie) oraz mieć postać naklejki znajdującej się bezpośrednio na palecie, potwierdzającej spełnienie warunków kontroli fitosanitarnej.

Dane zawarte w odpwiedzi na wezwanie muszą być wiarygodne. W przypadku podania organom celnym nieprawdziwych informacji o liczbie jednostek ładunku, ich oznakowaniu, nazwie  itd. przewoźnikowi grozi kara administracyjna na podstawie art. 16.1 ustęp 3 kodeksu wykroczeń administracyjnych FR.

Data publikacji 02.11.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм