Po przeprowadzeniu kontroli wartości celnej zgłoszonej przez zgłaszającego, organ celny podjął decyzję o korekcie wartości celnej. Czy zgłaszający w przypadku zaskarżenia tej decyzji może przedłożyć w sądzie nowe dokumenty, które nie były wcześniej przedkładane w ramach dodatkowej kontroli?

Sposób przeprowadzenia dodatkowej kontroli wartości celnej jest przedstawiony w art. 69 kodeksu celnego Unii Celnej, Decyzji Komisji Unii Celnej nr 376 z 20.09.2010 r. i ustawie federalnej nr 311-FZ O regulacjach celnych.

Zgodnie z określonym ww. dokumentach sposobem, w celu skontrolowania zgłoszonych danych dotyczących wartości celnej towaru, organ celny może poprosić zgłaszającego o przedłożenie dodatkowych dokumentów i danych.

Zgłaszający na wezwanie organu celnego, ma obowiązek przedłożyć dodatkowe dokumenty, dane i wyjaśnienia lub przedłożyć pisemne wyjaśnienia dotyczące przyczyny, z powodu której nie może przedłożyć ww. dokumentów. Zgłaszający może również udowadniać  zasadność wybranej przez niego metody obliczenia wartości celnej towaru i  wiarygodność przedłożonych przez niego dokumentów oraz danych, przedkładając inne dokumenty wg własnego uznania.

W Decyzji Plenum Sądu Najwyższego FR nr 18 z 12.05.2016 r. w art. 11wyjaśnia się, że rozprawa sądowa nie powinna stanowić zamiany odbytej kontroli celnej zgodnie z właściwą procedurą administracyjną. Dlatego też nowe dowody są uznawane  za odnoszące się do sprawy i mogą być przyjęte (wezwane do złożenia) przez sąd, jeśli wnioskująca osoba uzasadniła istnienie obiektywnych przeszkód co do uzyskania tych dokumentów przed podjęciem decyzji przez organ celny, która była zaskarżona.

Z tego wynika, że jeśli organ celny w ramach dodatkowej kontroli wezwie zgłaszającego do złożenia określonych dokumentów, a dokumenty te nie zostaną przedłożone do organu celnego bez wskazania obiektywnych przyczyn, to sąd nie przyjmie tych dokumentów w charakterze dowodu w procesie sądowym i nie uwzględni ich podczas podejmowania decyzji sądowej.

Data publikacji 28.12.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм